Dominoiva hopea -neitokakadu

Dominoivat hopeat – Värin kehitys poikasesta aikuiseksi

Dominoivan hopean tiedetään vaalenevan sulkasatojen myötä. Variointia väristä löytyy jo valmiiksi paljon, joten kuinka tunnistetaan hopeapoikanen ja miten sen väri muuttuu? Artikkeli olettaa lukijan tietävän genetiikan perustermit ja että lukija on tutustunut myös yleistekstiin aiheesta dominoiva hopea.

Dominoivat hopeat eivät ole kovin yksiselitteisiä, kun väri pitäisi tunnistaa. Väri voidaan ensisijaisesti jakaa yhdellä geenillä varustetuiksi single factoreiksi tai molemmilta vanhemmiltaan geenin saaneiksi double factoreiksi. Kun geenejä on kaksi, näkyy vaikutus tällä värimuodolla miltei kaksinkertaisena. Toisin sanoen kaksinkertaisen tekijän linnut, ”double factorit”, ovat vaaleampia.

Yhden tekijän lintujen, single factorien, väri voidaan jakaa vielä epävirallisemmin kolmeen vaaleustyyppiin; dark (tumma), medium (keskiasteinen) ja light/clear (vaalea/puhdas). Näistä jokainen poikkeaa toisistaan, mutta myöskään aikuisen ja poikasen sulkapuku samasta värityypistä ei näytä täysin samalta. Tämä johtuu dominoivien hopeiden asteittaisesta vaalentumisesta.

Tärkeää on ymmärtää, että mannerten välinen kuilu on johtanut siihen, että eurooppalaiset dominoivat hopeat voivat näyttää jonkin verran erilaisilta kuin Yhdysvalloissa tavattavat dominoivat hopeat. Tästä johtuen amerikkalaisten kokemukset väristä voivat poiketa jonkin verran eurooppalaisten kokemuksiin verrattuna. Alla olevat kuvat ovat kaikki eurooppalaisista linnuista, suurimmaksi osaksi suomalaisista ja saksalaisista.

Tumman tyypin single factor (Dark type single factor)

Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

Tumman tyypin single factor muistuttaa etenkin poikasena hyvin paljon normaalia harmaata. Ero voi olla aikuisenakin etenkin naarailla hyvin häilyväisen pieni, ja harjaantunutkin silmä voisi tulkita linnun harmaaksi, ellei tietäisi etsiä jotakin erityistä.

Helpoin reitti löytää dominoivan hopean merkkejä on tarkastella lintua harmaan neitokakadun rinnalla ja kiinnittää huomio siipien lentosulkiin sekä höyheniin lähellä siiven valkoista kontaktilaikkua. Ylimmässä kuvassa vasemmalla on valkokasvoinen tumman tyypin single factor. Se muistuttaa ensivilkaisulla täysin normaalia valkokasvoa, mutta valkoisen laikun läheisyydessä näkyvät vuotavat kuvioinnit ovat tämän linnun kohdalla hopean merkkejä. Huomion arvoista on kuitenkin se, että muillakin väreillä voi valkoinen kuviointi joskus levitä yksilökohtaisen värivirheen vuoksi. Toisin sanoen, jos tavallinen pariskunta saa linnun, jonka valkoinen siipilaikku on sirpaloitunut, ei kyseessä luonnollisesti voi olla dominoiva hopea. Sen sijaan, jos on tunnistettava poikaset pariskunnalta, jossa vain toinen vanhemmista on single factor -dominoiva hopea (jolloin vain osa poikasista perii hopeavärityksen), on tällainen etäisesti poikkeavan näköinen poikanen suurella todennäköisyydellä tumman tyypin dominoiva hopea.

 

Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

Kuvassa vasemmalla näkyy kaksi poikasta, joista vasemmalla oleva on normaali harmaa ja oikealla oleva on tumman tyypin single factor -dominoiva hopea. Eron näkee pienellä tarkkailulla melko nopeasti.

Hopeapoikasella sulkien keskusta on selkeästi haaleampi, siinä missä harmaan poikasen selkä on melko tasavärinen. Erityisesti primäärisulat, eli siipien pitkät lentosulat, paljastavat dominoivan hopean haaleudellaan.

Tumman sävyn vuoksi sulkapiikeistä voi olla aavistuksen haastavampi tunnistaa dark type -hopeaa. Koska väri perustuu vielä tummiin reunoihin, näkee sulkatikuista purkautuvista sulista ensimmäisenä tumman osan, joten parhaiten hopean voi tunnistaa jo hieman enemmän kasvaneista sulista.

Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

Yllä mainitsin yhdeksi selkeäksi paikaksi lehtosulat. Vasemman siipivertailukuvassa näkyy hyvin, mitä tarkoitan. Kuvista vasemmanpuoleinen on harmaan naaraan siipi, oikeanpuoleinen taasen dominoiva hopea -poikasen siipi. Tästä on helposti havaittavissa, kuinka hopea on vaikuttanut jo nuorella iällä ja saa aikaan melaniinin asettumisen lähemmäs reunoja, jolloin keskusta on vaaleampi ja sulan reunat tummemmat.

 

Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

Myös aivan pienen poikasen kohdalla voidaan havaita joitain merkkejä hopeasta. Useampi kasvattaja – itseni mukaan lukien – on tehnyt epävarmaa havaintoa siitä, että väriä kantavien poikasten silmät ovat aivan hieman vaaleammat vielä kiinni ollessaan.Lisäksi olen huomannut, että töyhtö saattaa tulla esiin hieman vaaleamman tai lämpimämmän värisenä. Ero voi olla aivan hiuksenhieno, mutta kuitenkin sellainen, että kahden poikasen ollessa rinnakkain voisi herätä epäilyksiä. Kuva vasemmalla näyttää harmaan poikasen (vasemmalla) ja tumman tyypin single factor -poikasen (oikealla). Oikeanpuoleisen poikasen töyhtö on selkeästi vaaleampi kuin harmaan poikasen, mikä johtuu siitä, että melaniini on harmaaseen nähden poikkeava jo poikasena.

Summattuna voidaan sanoa, että tummimmillaan dominoiva hopea voi näyttää miltei tavalliselta harmaalta, mutta kiinni olevien silmien kalpeus, töyhdön sävyn poikkeavuus ja sulkien häivyttynyt väri ovat selkeimmät tunnusmerkit.

Keskivaalean tyypin single factor (Medium type single factor)

Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

Keskivaalea single factor -dominoiva hopea muistuttaa jo poikasena sitä, mitä tumman tyypin single factor olisi vasta aikuisena. Ero on siis jo selkeä.

Kuvassa näkyvä poikanen on valkokasvoinen keskivaalea single factor ja lisäksi harlekiini. Harlekiini toki sotkee hieman kuvatunnistusta töyhdön osalta, mutta näkyvissä on se, että harmaaseen poikaseen verrattuna sulkatikut ovat paljon vaaleammat.

Tumman tyypin ilmentämät erot, kuten sulkien häivytykset, ovat jonkin verran selkeämmät keskivaalealla single factorilla. Myös sulkien yleisharmaa on selvästi vaaleampi kuin normaalilla harmaalla tai tumman tyypin single factorilla olisi.

Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

Keskivaaleissa näkyy ehkä eniten variointia maailmalla. Keskivaaleiden single factoreiden sulissa kuviointi tuntuu olevan etenkin Yhdysvalloissa selkeimmästä päästä ja suurikontrastisin. Eurooppalaisissa vastineissa en ole nähnyt aivan niin suuria kontrastieroja.

Alemmassa kuvassa on ylemmän kuvan poikanen noin parikuisena. Väri on yhä tumma, mutta selkeästi vaaleampi kuin mitä tummalla single factorilla olisi. Siinä missä tumman voisi sekoittaa ulkoisesti esimerkiksi harmaaseen, jolla on helmiäinen piilevänä, ei keskivaaleaa oikein enää voi sekoittaa siihenkään; sen verran voimakkaampi efekti jo on, etenkin vaikuttaessaan jo vahvasti lentosulkiin, niin primääreihin kuin sekondääreihin. Kuvassa hahmottuu hyvin, miksi hopeaa ei kannata yhdistää harlekiinin kanssa. Tälläkin linnulla on siivissään vain osa sekondääreistä sellaisia, joista hopeavärin voi tunnistaa helposti.

Tästä linkistä näet kuvan linnun vielä aikuisessa sulkapuvussa:

Deus Ex Avibus’s Darth Revan (Hööpänä) Petsiessä.

 

Vaalean tyypin single factor (Light / clear type single factor)

Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

Ihastelluimpia ja vähiten tavattuja sävyjä on vaalean tyypin single factor dominoivat hopeat. Väri on nähtävissä eritoten koirailla, joita tämä kirjoituspätkä lähinnä koskeekin. Naaraat eivät juurikaan päädy niin vaaleiksi.

Kuten nimi kertoo, värisävy on nyt erittäin vaalea. Vaalean tyypin single factor saattaa aikuisena olla niin vaalentunut, että on miltei yhtä vaalea kuin double factor.

Selkein ero on kuitenkin nähtävissä poikasilla, sillä nuorena myös vaalean tyypin single factor on yhä double factoria hitusen tummempi, erityisesti lentosulkiensa melaniinialueilta. Koska värimuoto varioi paljon, erottaminen on helpointa saman poikueen poikasiin vertailemalla, mikäli se suinkin on mahdollista. Jonkun toisen linjan vastaava lintu saattaa olla tummempi tai vaaleampi kuin jossakin toisessa linjassa olisi.

Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

Kuvassa siipensä levittävä poikanen on vaalean tyypin single factor. Verrokkina sen edessä oleva poikanen on puolestaan double factor ja kuvan ylin lintu on keskivaalea single factor.

Pienimuotoinen ero on yhä nähtävissä double factorin ja vaalean tyypin single factorin välillä. Suurin ero on nähtävissä juuri lentosulkien tummista kärjistä.

Jo ensimmäinen sulkasato vaalentaa koiraita huomattavasti. Ajan kanssa vaalenemista tapahtuu sulkasatojen myötä jonkin verran, jopa useamman vuoden ajan!

Alla olevissa kuvissa näkyy kasvattini Nabla poikasena ja aikuisena. Aikuiskuvan on ottanut omistaja Iiris Routa:

Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

 

Double factor

Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

Double factoreiden välillä ei ole läheskään niin paljon eroavaisuuksia; ne ovat aina vaaleita, yleensä vielä vaaleampia kuin single factorit. Lisäksi double factorilla ei ole voimakasta reunakuviointia, kuten single factoreilla, vaan sulkapuku muuttuu hyvin tasaiseksi. Lentosulissa on nähtävissä jonkin verran kontrastieroja toisinaan, mutta nämä ovat huomaamattomampia single factoreihin verrattuna.

Pieniä eroja tummuusasteissa toki on, sekä siinä, onko sävy lämmin vai kylmä. Kaikkia double factoreita voisi kuitenkin kuvailla lähes valkoisiksi linnuiksi, joilla on kermainen tai savuinen ohut kerros sulkapuvun päällä. Vaaleimmillaan double factor saattaa muistuttaa jopa lutinoa, mutta silmät eivät luonnollisestikaan ole punaiset – ja se pieni melaniinimäärä löytyy aina, kun osaa katsoa oikeanlaisessa valossa.

Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

Poikasissa tulevan värin näkee single factorin tapaan silmistä, mutta myös siitä, että esiin tulevat sulkapiikit ovat huomattavasti vaaleampia. Ylimmässä kuvassa on vertailtavana double factor ja single factor -poikasten siivet.

Vasemmalla oleva kuva näyttää normaalin double factor -poikasen sulkapiikkien alkaessa purkautua. Tästä kuvasta näkee hyvin, että double factor ei tuota yhtä tummia lentosulkia kuin single factor.

 

Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

Vaikka double factorin sulkien tummempi reunoitus (josta johtuu dominoivan hopean toinen nimi ”edged silver”, ”reunallinen hopea”) on haaleampi kuin single factoreilla, ovat pitkät sulat muuhun kehoon verrattuna tummemmat, ja myös double factorilla kuuluu olla tummempi kalottialue. Double factorit muistuttavatkin toisinaan etäisesti nisäkkäiden pointattuja värejä, kuten esimerkiksi siamilaiskissoilla.

Viereinen kuva näyttää vielä selkeämmin eron double factorin ja vaalean tyypin single factorin välillä. Poikasena tämä eroavaisuus voi olla helpompi nähdä.

 

Joskus double factor voi olla hyvinkin keltasävyinen, pohjan keltaisesta väristä ja sen päällä olevasta melaniinista riippuen, kuten alla:


Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

Alla kuvat samasta double factor -koiraasta alle parikuisena sekä aikuisena. Kuvista näkyy selkeästi kasvomaskin kirkastumisen lisäksi myös sulkapuvun yleisilmeen vaaleneminen sekä sävyn kylmettyminen. Kyseinen koiras kantaa harlekiinia piilevänä, mikä osittain ikävä kyllä tuhoaa tumman kalottialueen. Huomaa, että töyhdön takana linnulla on kalottialueesta jäljellä tummia sulkia, mutta piilevän harlekiinin merkit ”sirpaloittavat” sen ja tekevät takaraivosta sekavan värisen.

 

Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

 

Alla valkokasvoinen double factor -koiras poikasena ja aikuisena. Poikaskuvasta näkyy hyvin kehon kärkipisteiden (siivet, pyrstö, pää) suuremman melaniinipitoisuuden:

Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

Alla vielä esimerkki naaraspuolisesta double factor -dominoivasta hopeasta, joka on lisäksi harlekiini (poikaskuvassa oikeanpuoleisin). Naaraiden sävy on yleensä lämpimämpi kuin koiraiden, eikä muutu paljoa sulkasadoissa. Kuvan muut poikaset ovat myös double factoreita.

 

Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

 

Kuvaesimerkkejä ja sulkia

Vasemmalta oikealle poikassulkien selkäkuvat: tumma tyyppi, keskivaalea tyyppi ja vaalea tyyppi.

Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

Double factor -poikasen siipisulkia

Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

Double factor -poikasen pyrstö- ja selkäsulkia.

Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

Vaalean tyypin single factor -dominoiva hopea -harlekiinin kuoriutuvia siipisulkia.

Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

Alla harmaa poikanen verrattuna tumman tyypin single factor -poikaseen:

<Dominoiva hopea -neitokakadun värin kehitys poikasesta aikuiseen

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *