Ylimuniminen ja kuinka ehkäistä sitä

Teksti: Anna Virtanen, Tarkistus ja lisäykset: Ida-Emilia Kaukonen

Ylimuniminen vaarantaa vakavasti neitokakadunaaraan terveyden. Se saattaa kroonistua vaivaksi, jossa naaras munii lähestulkoon taukoamatta vuoden ympäri. Muniminen vaatii paljon kalsiumia naaraan elimistöstä, ja seurauksena voi olla kalsiuminpuutoksesta johtuva kalkkihalvaus tai hauraat, helposti murtuvat luut.[1] Lintu saattaa myös hautoa niin tauotta, että se ei ehdi riittävästi syömäänkään. Aliravitsemus voi äärimmäisessä tilanteessa johtaa hengenvaaraan. Jatkuva muniminen siis heikentää linnun elämänlaatua ja muodostaa terveysriskin, joten siihen tulisi aina pyrkiä puuttumaan.

Syyskuun keskilämpötila 2007

Lajina neitokakadu pesii helposti, ainakin kun vertaa moniin muihin lemmikkilintuina pidettäviin papukaijalajeihin. Lajin alttius pesimiseen on pesittäjälle ja kasvattajalle avuksi. Pesittäjällä tai kasvattajalla viittaan tässä niihin lemmikkilintuharrastajiin, joilla on kyllin laaja tietopohja ja vuosien kokemus pesittämisestä. He kykenevät asiantuntemuksensa avulla ratkomaan pesimisessä syntyneitä ongelmatilanteita niin, että poikasilla ja emoille aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä. Pesittämiseen perehtymättömien lintuharrastajien tulisi pyrkiä välttämään tilanteita, joissa linnut ryhtyvät pesimään ennen kuin pesittävä ihminen tai pesitettävät linnut ovat siihen valmiita. Tekemällä virheitä pesittämisessä saattaa aiheuttaa poikasille hengenvaaraa tai jopa vammoja ja sairauksia sekä emoille stressiä.

Neitokakadu alkaa pesiä, kun ulkoiset olosuhteet ovat siihen otolliset. Pesiminen on vaistonvaraista toimintaa, joten pesimisen aloittaminen ei ole lintujen vapaan ja loogisen harkinnan tulos. Lintujen omistajan velvollisuutena on keskeyttää sellainen alkanut pesintä, joka ei ole haluttu ja suotuisa. Tällä viittaan tilanteisiin, joissa poikasiin ei ole aktiivisin toimin pyritty, eikä esimerkiksi vanhempien sukulaisuussuhteita tai terveydentilaa tunneta tarpeeksi hyvin tai linnut ovat liian nuoria pesimään. Esimerkiksi saman poikueen lintujen pesittäminen keskenään ei käy, sillä poikasista tulee sisäsiittoisia, mikä puolestaan voi johtaa erilaisiin terveydellisiin häiriöihin.

Pesimisvireen syntyminen voi sinänsä olla eläinlääkärin mukaan positiivinen asia ainakin siltä osin, että se kertoo, että ne olosuhteet, joissa lintuja pidetään, ovat niiden mielestä pesimiseen sopivat. Tällöin voi karrikoiden sanoa, että jotain on ainakin lintujenpidossa tehty oikein. Toisaalta esim. kroonisesti muniva naaras saattaa munia ankeissakin olosuhteissa. Valon ja sateen määrällä on valtava vaikutus neitokakadun pesimävireeseen. Tärkeää on huomata, että jatkuva muniminen ei ole neitokakadulle luonnollinen tila – se johtuu ihmisen tarjoamien olosuhteiden yltäkylläisyydestä verrattuna luonnon vaihteleviin olosuhteisiin.

Neitokakaduja on kuitenkin hyvä olla vähintään kaksi, sillä pitkien työ- ja koulupäivien aikana niille on seuraa toisistaan. Vaikka yksinään pidetty neitokakadu voikin kesyyntyä huomattavan nopeasti, on silti syytä miettiä, miltä osin sen kesyys on tilanteen pakottamaa – lintu tarvitsee seuraa, ja kyseisissä tilanteissa seuraa yleensä maksimissaankin pari tuntia päivässä tarjoava ihminen on sen ainoa mahdollinen seuralainen. Loppuajan lintu kärsii yksinäisyydestä.

Lintua hankkiessaan on syytä olla tarkasti perillä siitä, kumpaa sukupuolta ostettava lintu on. Mikäli myyjä ei tiedä, pyydä häntä selvittämään asia dna-testillä. Tämä on erityisen tärkeää, sillä kroonisen munimisen ongelmilta voi välttyä kokonaan, jos ostaa kaksi koirasta! Lintua ei tulisi hankkia tietämättömänä sen sukupuolesta. Naaras-koiras-pariskunta tulee usein hyvin toimeen, mutta ne saattavat pyrkiä pesimään hyvin sinnikkäästi, tämän lisäksi munat voivat olla hedelmöittyneitä, joten vahinkopoikueiden vaara on suuri. Naaras-naaras-lintuparin ollessa kyseessä voi toinen naaraista tai pahimmassa tapauksessa molemmat naaraat munia yksinäänkin. Kuitenkin naaras-naaras voi olla oiva yhdistelmä, sillä suinkaan kaikki naaraat eivät ole kroonisia munijoita. Koiraan puuttuminen voi johtaa myös vähäiseen pesimisvireeseen siis. Muniva Julle-naaraani on ollut yksin, toisen naaraan kanssa, ja koiraan kanssa. Kaikissa em. tilanteissa se on muninut, joten vaiva on sillä selkeästi krooninen. Tällä hetkellä sillä on kumppanina koiras, jonka kanssa se viihtyy erinomaisesti, mutta koiras villitsee sitä välillä pesimisintoon, joten ihmisen väliintulotoimenpiteitä tarvitaan.

Ylimuniminen rasittaa valtavasti naaraan elimistöä ja tekee siitä hauraamman sekä todennäköisesti lyhentää sen elinikää. Munivalle naaralle on varmistettava tasainen lisäkalsiumin saanti ja lisäksi riittävä D-vitamiinin saanti, jotta kalsium imeytyy. Munimiseen liittyy myös useita linnulle hengenvaarallisia riskejä: muna voi juuttua kiinni tai se voi rikkoutua naaraan sisälle. Tällöin on ensiapuna nostettava huoneilman lämpötilaa ja kosteutta.[2] Nestemäinen kalsium-valmiste on tarpeellinen lisä ylimunivan linnun ruokavalioon. Olen käyttänyt Bird Care Companyn Calcivetia[3] lintujeni veteen annosteltuna, n. 3 päivänä viikossa munimiskausina.

Edellä luetelluista syistä pesimisintoa ja munimista olisi usein hyvä pyrkiä rajoittamaan. Tämän tekstin tarkoitus on listata hieman niitä keinoja, joita olen havainnut tehokkaiksi käytännössä. Olen 9 vuotta taistellut liikamunimista vastaan neitokakadunaaraani Jullen kanssa. Äärimmillään Jullea on hoidettu eläinlääkärillä hormonipiikein, mutta tämäkään hoitomuoto ei hillinnyt sen munimista, pikemminkin päinvastoin. Pahimpina kausina Julle munii häkin pohjalle satsin toisensa perään, parhaimpina vuosina on työtä tekemällä päästy kahteen munintaan per vuosi.

Seuraavat kohdat sisältävät vinkkejä käytäntöön niille lintuharrastajille, joilla ylimuniminen on ongelmana. Paras tapa on opetella tuntemaan lintujensa ruumiinkieltä ja toimia sen mukaan kulloisellakin hetkellä. Tarkoitus on edetä vinkki kerrallaan listan järjestyksessä. Toimiva ruokavalio on olennainen osa neitokakadun hyvinvoinnin perustaa, joten mielestäni on tärkeää kokeilla ensin keinoja, jotka puuttuvat vähäisemmissä määrin neitokakadun terveyteen.

1. Älä laita pönttöä häkkiin

Mikäli et halua pesittää lintujasi, älä laita niiden häkkiin pönttöä. Pönttö ei missään nimessä ole osa häkin tarpeellista varustusta. Siitä on pikemminkin vain haittaa, sillä pönttö toimii lähes poikkeuksetta ärsykkeenä, joka laukaisee neitokakadun pesimävietin.

2. Vähennä linnun kylvettämistä

Luonnossa otolliset olosuhteet pesimiseen vallitsevat etenkin sadekauden aikaan. On kosteaa, kasvillisuus rehottaa, tuoreravintoa on saatavilla riittävästi. Näin ollen tehokkain kikka neitokakadun pesimisinnon hillitsemiseen on simuloida kotonaan kuivakauteen liittyviä olosuhteita.

Kylpeminen tekee hyvää neitokakadun sulkapeitteelle, ja on siksi suositeltavaa muistaa kylvettää lintujaan säännöllisesti. Poikkeuksen tähän muodostaa kuitenkin kroonisesti muniva yksilö, jota on kylvetettävä harvemmin. Jos sillä on eri sukupuolta oleva pesimisintoinen kumppani, on tämänkin linnun kylpemistä rajoitettava. Jos linnuilla on jatkuvasti käytössään kylpyastia, ota se pois.

Huomaa, että lintu voi pyrkiä kylpemään vesikupissaankin! Tällöin olisi syytä vaihtaa vesikuppi juomapulloon, jonka puhtaudesta on pidettävä erityistä huolta vaihtamalla vesi päivittäin. Tarkista, että lintusi osaa varmasti juoda juomapullosta ennen kuin otat juomakupin pois. Mikäli lintuja on useita, on pesimisvimmaiset yksilöt otettava parvesta erilleen ennen muun parven suihkuttelua.

3. Ota pois helposti silputtavat asiat

Luonnossa pesiessään neitokakadu pehmustaa pesäkolon puun kuorisilpulla, lehdillä ja vastaavalla kuivamateriaalilla. Tästä johtuen linnut saattavat kotioloissakin silputa pesimäaikana esimerkiksi paperia. Jos linnuilla on häkin pohjamateriaalina sanomalehteä, vaihda häkin pohjalle jotain muuta, sillä pohjalla olevaa sanomalehteä silppuava lintu saa mielestään pesänrakennuksen erinomaiseen alkuun jo.[4] Neitokakadu on luonnossa maan pinnalla ruokaileva laji, joten häkin pohjalle kannattaa laittaa esimerkiksi pölyämätöntä haketta, monet liskoille käytetyistä kuivikkeista sopivat myös linnuille.[5] Omilla linnuillani käytän Mörtti Röpö -haketta.

Katso, ettei linnuille tehdyssä/ostetuissa leluissa ole paperia tai sanomalehteä. Tietenkään pienet paperia sisältävät lelut silloin tällöin eivät haittaa – olennaista on seurata linnun mielialaa ja puuhailua, joskus silppuaminen voi olla harmitontakin nokan kokeilua. Seuraa myös lintuja niiden ollessa vapaina, sillä ne saattavat pyrkiä toteuttamaan silppuamishaluaan muuallakin asunnossa.

4. Estä pääsy pimeisiin, ahtaisiin koloihin

Neitokakadu on kolopesijä, joten ahtaat ja pimeät kolot innostavat sitä pesimään. Estä lintujen pääsy ahtaisiin koloihin, äläkä ainakaan rakenna niille viihdykkeiksi leluja, jotka sisältävät linnunmentäviä koloja. Seuraile vapaana olevaa lintua: se saattaa pyrkiä sohvan alle, hyllyn taakse, kirjahyllyyn kirjojen taakse, pienestä kolosta komeroon. Linnut ovat luovia – ja usein ymmärtämättömiä mahdollisista vaaroista! Julle-naaraani on pesimisinnoissaan kaivautunut mm. peittojen väliin sängyllä tai kiilannut itsensä vaarallisesti sohvan ja selkänojan väliin.

5. Luo muita virikkeitä

Mikäli lintusi ovat kesyjä, voit harhauttaa niitä pesimistouhuista erityisesti aktiivisella kouluttamisella ja niiden seurana olemisella. Koulutuksen tulee olla mielekästä linnulle, ja sen on perustuttava positiivisen vahvistamisen periaatteille. Lintua ei saa pakottaa missään olosuhteissa, eikä sitä saa rangaista oppimattomuudesta.

Jo pienten temppujen harjoittelulla saat kätevästi suunnattua linnun huomiota muuhun kuin pesimiseen. Neitokakadutkin oppivat helposti erilaisia pieniä temppuja, lue aiheesta lisää![6]

Askartele linnullesi uusia leluja, järjestä sille nakerreltavaa, ja aktivoi sitä vaikkapa kätkemällä ruokaa namipiiloihin niin, että sen on tehtävä hieman työtä saadakseen ruokansa, kuten luonnossakin. Nyrkkisääntönä mikä tahansa ajanviete, joka ei muistuta pesimisinnosta, on hyvästä. Kokeilemisen arvoisia keinoja ovat myös häkin järjestyksen ja paikan muuttaminen, sillä neitokakadu munii mieluiten tutussa ympäristössä.

6. Vähennä valon määrää

On tärkeää, että linnuilla on lintulamppu (eli UV-valo)[7]. Kroonisesti munivan linnun tapauksessa voi kuitenkin olla tarpeellista rajoittaa lintulampun käyttöä esimerkiksi vähentämällä aikaa, jonka se on päällä päivittäin. Hyvin valoisaan vuodenaikaan voi harkita myös lintulampun käyttämättä jättämistä hetkiseksi aikaa.

Peittele häkki huolellisesti yöksi ja pidennä mahdollisuuksien mukaan lintujen yöunia peittelemällä ne aiemmin ja pitämällä niitä nukkumassa myöhempään. Apuna voit käyttää myös tavallisista marketeista löytyviä ajastimia, joiden kytkeminen lintulamppuun on helppoa.

7. Yksipuolista linnun ruokavaliota

Luonnossa linnut ryhtyvät pesimään usein silloin, kun ruokaa on monipuolisesti tarjolla. Vähemmän suotuisina kausina ne joutuvat etsimään ruokaa pidempään, mikä ei ole ideaalitilanne silloin, kun poikaset kaipaavat ravintoa nopeasti.[8] Tämän vuoksi neitokakadun ruokavalion rajoittaminen voi toimia pesimisinnokkuuden vähentäjänä. Ensimmäisenä kannattaa kokeilla tuoreruoan osuuden vähentämistä ruokavaliossa. Pesittäjät suosivat pehmeitä, helposti oksennettavia ruokia, joten pesimistä hillitsevän kannattaa tehdä päinvastoin. Myös rasvaisia ja runsaasti E-vitamiinia sisältäviä ruokia, kuten pähkinöitä ja kananmunaa, kannattaa välttää.[9] Ääritilanteessa lopputuloksena voi olla, että linnun ruokavalio koostuu pahimman pesimisintoepisodin aikana vain siemenistä ja vedestä. Rasvaisia siemeniä, kuten auringonkukansiemeniä, on aiheellista välttää myös. Ruokailun yksipuolistamisessa ja rajoittamisessa olisi ensiarvoisen tärkeää seurata tarkkaan linnun painoa ja ulkoista olemusta. Litteä keittiövaaka sopii punnitsemiseen hyvin. Mikäli painossa tapahtuu merkittäviä muutoksia tai linnun käytös muuttuu erityisen apaattiseksi, on ruokavalio syytä muuttaa ennalleen.

Jos naaras kuitenkin munii häkin pohjalle tai muualle asuntoon, ole erityisen tarkkana. Jos poistat munat heti, naaras saattaa munia toisen satsin heti perään entisiä munia korvaamaan. Yleensä suositellaankin, että jo munitut munat jätettäisiin paikalleen. Vaikka lintusi olisi muninut häkin pohjalle, sinun ei tarvitse hankkia pönttöä, laittaa sitä häkkiin ja siirtää munia sinne. Sen sijaan suositeltavaa on, että varmistat, että hedelmöittyneet munat eivät pääse kehittymään vahinkopoikasiksi. Suositeltavia keinoja on tekomunien käyttö tai jos lintusi vierastavat niitä, niiden omien munien keittäminen ennen kuin ne asettaa takaisin hautomapaikkaan. Linnut hautovat munia jonkun aikaa, mutta yleensä kyllästyvät ennen pitkää. Kun ne jättävät munat rauhaan, voit poistaa ne. Suosittelen kuitenkin, että pidät aina tallessa entisiä munia niin, että saat niillä nopeasti korvattua mahdolliset uudet munat.

8. Viilennä lintutiloja

Yksi tehokkaimmista tavoista on selkeästi viilentää lintutiloja. Näin tehdään ympäristöstä epäsuotuisa pesittämiselle. Lämpötilan laskeminen tapahtuu hitaasti aste kerrallaan useiden päivien aikana, jotta linnut eivät stressaa muutoksista liikaa. Lämpötila voi olla viilennettynä parikin kuukautta. Älä koskaan päästä lämpötilaa kuitenkaan niin alas, ettet itse tarkenisi T-paidassa!

Lähteet & suositeltavaa luettavaa:

Kaukonen, Ida-Emilia: Neitokakadut – Variaatioiden aikakausi -sivusto: http://www.neitokakadut.com/

Tuutti, Jarmo: Papukaija lemmikiksi -opas: http://www.papukaija.fi/papukaija-lemmikiksi

Yhdistysten sivuja:

– Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n sivut: http://www.kaijuli.fi/

– Suomen Papukaijayhdistys ry:n sivut: http://www.papukaijayhdistys.fi

Ulkomaisia sivuja:

– Avian Web, Cockatiels: http://www.avianweb.com/cockatielinfo.htm

– Nymphensittich.net: http://www.nymphensittich.net/

– Nymphensittich Wegweiser: http://www.nymphensittich-wegweiser.net/

– Federmaus: http://www.nymphensittich-wegweiser.net/

– Nymphensittich Seite: http://www.nymphensittichseite.de/

 


[1] http://www.avianweb.com/calciumforbirds.html

[2] Kaukonen: Neitokakadut – Variaatioiden aikakausi: http://www.neitokakadut.com/index.php?page=ongelmia (accessed 4.4.11)

[3] Bird Care Company, http://www.birdcareco.com/Finland/finland.html (accessed 4.4.11)

[4] Tuutti: Papukaija lemmikiksi? http://www.papukaija.fi/papukaija-lemmikiksi/05-tarvikkeet (accessed 4.4.11)

[5] Kuivikevalikoimaa mm: http://www.zooplus.fi/shop/liskot/tarvikkeet/kuivikkeet (accessed 4.4.11)

[6] Kaukonen: Neitokakadut – Variaatioiden aikakausi: http://www.neitokakadut.com/index.php?page=kouluttaminen (accessed 4.4.11) ja Tuutti: Papukaija lemmikiksi: http://www.papukaija.fi/papukaija-lemmikiksi/09-kayttaytyminen-ja-koulutus (accessed 4.4.11)

[7] Lisää tietoa, Arcadia Bird Lamps: http://www.arcadia-uk.info/product.php?pid=16&mid=13&lan=en (accessed 4.4.11)

[8] http://www.avianweb.com/calciumforbirds.html

[9] Ibid.

Viimeksi päivitetty: 30.05.2011

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *