dominoiva hopea neitokakadu

Dominant silver

Aka. Dominant Edged, Edged
Mutation: Mottle?
Inheritance: Co-dominant, uncomplete dominance
Pigment change: Leucism(?)

The dominant silver cockatiel was found in UK in 1979 by Terry Cole. There are several different silver mutations but only this one is a dominant allele. The silvery look is caused by the melanine reduction. Allthough, to be genetically correct, it it doubted that this mutation is not actually a silver. Some people call it Edged as Terry Martin has suggested.

The dominant silver was the first dominant mutation discovered after the normal grey. It dominates over every mutation, even partly over the natural grey. It can still be combined with other mutations (excluding the wild type, of course).

The dominant silver needs only one gene from one of the parents to become visible. Most of the melanine altering mutations like the recessive silver, silves spangle, pastel silver and the west-coast silver that are recessive would need two genes for the color to become visual. Actually the dominant silver can’t even be a split, as none of the dominant colors would.

(Owner: Patrick Konz, Photo: George Steinz / georgesteinz.nl)

single factor dominoiva hopea neitokakadu

Single Factor and Double Factor

There are two main kinds of dominant silvers, the single factor and the double factor. The terms are comparable with heterozygous and homotsygoys but also single gene brings the color visible.

So single factors are dominant silvers with only one edged gene. And double factor means that the bird has too copies of the edged gene. Double factors are double as light as a single factor would be. Both types have dark eyes, beak and feet. The standard also names a darkr skull-cap. Single factors show often a smooth pattern where the middle of the feather is lighter than the edges, hence the name “Edged”. The pattern is still much softer than the australian Silver Spangle aka Edged Dilute would have.

Whiteface single factor dominant silver pied (right).
Double factor dominant silver (below)

single factor dominoiva hopea neitokakadu

There is a lot of variation among the dominant silver. Among the single factors there can be separated following types:

Dark type – Almost like a normal grey, the wild type. An amateur would easily make a mistake, though a practiced eye would propably see the difference.
Medium type – Clearly shows the silver color.
Light (or clear) type – Very light silver that shows clearly the edged pattern. Older cocks are almost as white as double factors but you can separate them best from that the double factors don’t have the clear edged pattern but they are smoother.

dominoiva hopea neitokakadu
dominoiva hopea neitokakadu

The gene behind the dominant silver: Dilute…? Or perhaps “Mottle”?

Dominoivan hopean synty on ollut arvoitus. Se ei tunnu istuvan mihinkään perinteiseen pigmenttimuutosryhmään ja lisäksi värin proggressiivisuus, eli sulkasadoittain etenevä vaaleneminen, aiheuttaa hämmennystä. Vielä toistaseksi MUTAVI luokittelee dominoivan hopean diluutioksi. Mutta joitain vuosia sitten kasvattajat pohtivat, josko kyseessä olisi melanosyyttien, eli melaniinia tuottavien solujen kuolemasta johtuvaa, että väri vaalenee asteittain. Yleisestä papukaijojen värigenetiikasta saattaa löytyä vastaus asiaan.

Yksi vaihtoehto olisi “marmori” (“marbled”). Marmori on leukistinen kuviointi, jossa melaniini toimii normaalisti lähinnä sulkien reunoilla, kun taas sulan keskemmällä olevat osat jäävät haaleammiksi. Näin syntyy marmorimainen kuviointi. Vaikutusalue keskittyy lähinnä lentosulkiin ja siipien peitinsulkiin, siinä missä esimerkiksi rintakehä jää kokonaisuudessaan haaleaksi. Reunavaikutuksen vuoksi marmorikaan ei olisi täysin poissuljettu… Mutta: Reunoihin keskittyvän suuremman melaniinipitoisuuden ja muun sulan haaleamman värin vuoksi marbled tunnetaan myös nimellä edged dilute, eli reunallinen diluutio. Reunallinen diluutio kuitenkin neitokakaduilla on väri nimeltä hopeaspangle (silves spangle), joka on eri värimuoto. Hopeaspangle kieltämättä muistuttaa dominoivaa hopeaa, mutta kuten marmori yleensäkin, se on resessiivi.
(Omistaja: Patrick Konz, Kuva: George Steinz / georgesteinz.nl)

Toinen ja myös todennäköisempi vaihtoehto onkin kirjavien joukkoon luettava “mottle”, eli karkeasti suomennettuna “täplä”. Mottle on myöskin leukistinen kuviointi, jossa kirjavuus on progressiininen, eli vaikutus lisääntyy sulkasato toisensa jälkeen. Mottle on äärimmäisen mielenkiintoinen, sillä sen synty ei olekaan varsinaisesti vain rakenteellista muutosta tai pigmenttien sijoittumisen tai erittymisen poikkeavuutta: Syynä värin syntyyn on vitiligo, eli myös valkopälvin nimellä tunnettu pigmenttihäiriö, joka aiheuttaa melanosyyttien paikallisen kuoleman. Se on eräänlainen autoimmuunisairaus. Häiriö ei kuitenkaan aiheuta terveydellisiä haittoja. Valkopälviä tavataan myös ihmisillä ja tunnetuin valkopälviä sairastanut liekin Michael Jackson. Tämän värin syntytapa, proggressio sekä melanosyyttikuolemateoria muistuttavat kaikki sitä, mitä dominoiva hopea on. Lisäksi useampi kasvattaja on havainnut, että dominoivien hopeiden silmät taittavat vaaleampaan ruskeaan tai vihreään ja jo poikasilla on monesti vaaleammat silmät. Diluution määritelmä on, ettei se vaikuta mihinkään muuhun kudokseen kuin sulkiin. Voidaankin olettaa, että kyseessä on todennäköisemmin mottle.

Alla nuoren double factor -naaraan silmän lähikuvat. Huomaa iiriksen poikkeava sävy sekä melaniinin vähenemisestä johtuva punertavuus.

dominoivan hopean silmät

Genders

The genders of the dominant silver  are recognized the normal way, based on the face mask and tail stripes. As the color is progressive, the males are always darker as chicks than as adults: they get lighter already during the first molt. Sometimes they are quite close to the final color already after a couple molts, yet sometimes it might take a few years. Even after that, they can get lighter up to five-six years. The single factor females can be easily confused with normal grey females. They don’t usually get the proper edged pattern. You can try to look for certain signs, such as slightly darker calot and darker edges on primary flights. When it comes to double factors, even females can be easily recognized by their nearly milky light plumage.

Poikaset ja pesittämisen erityispiirteet

dominoiva hopea neitokakadu

Dominoiva hopea on oma erikoisosaamiseni Suomessa. Olen kokenut väriä pesittäessäni alussa paljon hiusten halkomista, mutta toisaalta myös onnistumisen tunteita. Värissä on paljon niin hyviä kuin huonojakin puolia pesitettäessä. Dominoiva periytyminen helpottaa värin siirtämistä eteenpäin, kun ei tarvita kuin yksi vanhemmista, jotta geeni siirretään jo näkyväksi. Jos toinen vanhemmista on kaksinkertainen tekijä, voidaan olla varmoja, että jokainen poikanen kantaa hopeaa, jolloin monet yksinkertaisen tekijän hankaluudet voidaan sulkea pois.

Toisaalta yksitekijäisen koiraan väri tulee esille kunnolla vasta sulkasadossa. Tämä tarkoittaa puolen vuoden odottelemista, jotta voidaan nähdä väri. Periaatteessa vielä kauemmin: Koiras saavuttaa lopullisen värinsä vasta 4-5-vuotiaana, sillä jokainen sulkasato vaalentaa sitä hieman. Näin ollen menee pitkään, ennen kuin viimein tiedetään, miltä lintu kokonaisuudessaan näyttää. Lisäksi dominoivaa hopeaa ei tule yhdistää kanelin, lutinon tai muiden hopeiden kanssa. Muut melaniinin laatua muuntelevat värit tekevät hopean tunnistamattomaksi, lutino tuhoaa hopean melaniinin kokonaan ja kadottaa värin jyrätessään sen yli. Jos taloudessa sattuu olemaan kaneli tai lutino, saattaa kiellettyjen romanssien etenemistä olla vaikea kontrolloida. Helmiäinen on myös etenkin tummasävyisempien hopeiden kohdalla hyvin haasteellinen. Naaraiden kohdalla dominoivan hopean havaitseminen on muutenkin haastavampaa, ja helmiäinen hankaloittaa asiaa entisestään.

Kuvassa oikealla ylhäältä alas: Valkokasvoinen keskivaalea SFDS-harlekiini, DFDS, Valkokasvoinen vaalean tyypin SFDS sekä valkokasvoinen DFDS.

Kuvassa alla single factor -poikanen. Tällä poikasella on erityisen selkeästi nähtävissä oleva kalottialue.
Kuva: George Steinz / georgesteinz.nl

Myös kalottialue luo haasteen, sillä se häviää helposti. Esimerkiksi harlekiini hävittää melaniinin päälaelta, jolloin kalottia ei jää jäljelle. Piilevänäkin harlekiini tuottaa vaaleita sulkia kalotin keskelle, jolloin tummaksi tarkoitettu alue muuttuu sotkuisen oloiseksi rikkoutuessaan hajasulkien vuoksi. Tästä johtuen dominoivaa hopeaa ei saisi yhdistää harlekiiniin: se tuhoaa väriltä yhden niistä ominaispiirteistä, joiden nojalla väri määritellään. Kalotin korostamiseen käytetään yleensä tummia, puhtaita harmaita, joita lisätään hopealinjaan.

dominoiva hopea neitokakadu

Tärkeää huomioonotettavaa single factor dominoivissa hopeissa on värin tuleminen esille selkeästi ja voimakkaasti vain koirailla ja monissa tapauksissa vasta ensimmäisen sulkasadon yhteydessä. Double factorin, eli homotsygoottisen hopean kanssa ongelma ei ole niin suuri, koska jo pienestä pitäen kakkostekijät ovat vaaleita, mutta ykköstekijä vaatii odottelua, jotta värin olemassaolosta voidaan olla varma. Toisaalta, mikäli toinen vanhemmista on kakkostekijä, voidaan olla varmoja, että kaikki poikaset ovat vähintään ykköstekijöitä. Tämä johtuu siitä, että kakkostekijällä on kaksi hopeageeniä, joten se ei voi antaa kuin hopeageenin, ja jo se yksi hopeageeni riittää tekemään poikasesta ykköstekijän. Näin ollen tietyt värit voivat hämätä hopean kanssa yhdistettyinä hyvinkin paljon.

Vaikka double factorien käyttäminen saattaa olla houkutteleva ajatus, on tässäkin oma muttansa. Double factorit nimittäin tuppaavat olemaan sirompia ja pienikokoisempia yksitekijäiseen versioonsa verrattuna. Ole siis huolellinen pesityslintujasi valitessa. Hyvä esimerkki on vaikkapa oma rakas pieni Wryyni. Wryy on valkokasvoinen kaksinkertaisen tekijän dominoiva hopea ja muutoin oikein suloinen ja kenties yksi lempilapsistani, mutta se on hyvin pieni, siro ja pienitöyhtöinen. Wryy ei ole siis pesityslintu – mutta erittäin rakas lemmiki joka tapauksessa.

 

dominoiva hopea neitokakadu

Double factor -poikue. Vasemmalta oikealle: DFDS, Valkokasvo-DFDS, DFDS-harlekiini.

 

Esimerkkejä periytymisestä harmaan kanssa

SF=Single factor, DF=Double factor

– Jos SF dominoiva hopea pesitetään tavallisen harmaan kanssa, puolista poikasista tulee SF dominoivia hopeita ja puolista harmaita.
– Jos kumpikin vanhemmista on SF dominoiva hopea, puolista poikasista tulee SF hopeita, neljäsosasta DF tekijän hopeita ja neljäsosasta harmaita.
– Jos toinen vanhemmista on DF tekijän dominoiva hopea ja toinen harmaa, kaikista poikasista tulee SF dominoivia hopeita.
– Jos kumpikin vanhemmista on DF tekijändominoivia hopea, kaikista poikasista tulee myös DF dominoivia hopeita.

Väriyhdistelmät dominoivan hopean kanssa

Dominoiva hopea on yllättävän monimutkainen pesittää, sillä sen kaunis sävy menetetään helposti väärien väriyhdistelmien kanssa. Tämän vuoksi vallitsevanhopeisen kasvattaminen vaatii erityistä suunnitelmallisuutta ja varovaisuutta. Dominoivan hopean väristandardit asettavat tiettyjä vaatimuksia, jotka monet muut värit tuhoavat. Yksi niistä on kalottialue, eli tumma päälaki. Kalottialue tuhoutuu esimerkiksi harlekiinin vaikutuksesta, joten hopeaa ei ole kovin suotavaa pesittää harlekiinin kanssa. Harlekiini on kuitenkin hyvin yleinen väri ja sitä löytyy monesta hopealinjasta, mutta siitä tulisi pyrkiä pois, eikä käyttää ainakaan kahta homotsygoottia (eli visuaalista) harlekiinia pesityksessä. Kalottialuetta voidaan parantaa lisäämällä linjaan puhtaita harmaita, jotka ovat mahdollisimman tummia.

Diluutiot ja muut melaniiniin vaikuttavat värit ovat dominoivan hopean kanssa yhdistettynä kiellettyjä. Esimerkiksi kaneli tekee värin tunnistamisen todella paljon vaikeammaksi ja on iso ei-ei. Olisi vaikea sanoa, onko lintu todella dominoiva hopea, vaiko näiden molempien värien sekoitus. Lutino on ehdoton ”ei”, sillä se kadottaa koko melaniinin ja tuhoaa hopeavärin. Muut melaniiniia vähentävät värit saisivat aikaan tunnistamisen vaikeutumisen. Myöskään helmiäinen kuviointina ei ole paras mahdollinen yhdistää, sillä jälleen tunnistamisesta tulee haastavampa. Jotkut double factorit kuitenkin ovat hyvin viehättäviä helmiäisinä.

Valkokasvoiset dominoivat hopeat ovat yksi suosituimpia yhdistelmiä. Tässä siis esimerkki, miten poikaselle voidaan saada kyseistä väriä. Käytän esimerkissä lyhenteitä SF=single factor ja DF=double factor.

Valkokasvo-vallitsevahopea

Yhtenä kauneimmista väriyhdistelmistä pidetään valkokasvoista dominoivaa hopeaa. Valkokasvon klassinen mustavalkoisuus ja hopeisen elegantti sävy sopivat loistavasti yhteen, oli kyseessä sitten heterotsygoottinen tai homotsygoottinen hopeinen. Keltainen kasvomaski ja punainen katoavat kokonaan, ja viimeinenkin vivahdus lämpöä häviää hopean kuvioinnista, tehden linnusta ikäänkuin mustavalkoisen marmoripatsaan. Myös double factorin kanssa yhdistettynä valkokasvo on todella viehättävä ja saa aikaan lähes valkoisen linnun hyvin himmeällä, hieman kermaisen sävyisellä hopeapinnalla. Koska hopeinen on vallitseva, ei ole mitään väliä, kumpi vanhemmista kantaa sen geeniä. Riittää, että vain toisella on hopeisen geeni. Valkokasvo sen sijaan on resessiivi, joten sen geeni täytyy saada kummaltakin vanhemmista, joko piilogeeninä tai näkyvänä, jotta se periytyisi jälkikasvulle. Sukupuolella ei ole merkitystä kummankaan värin periytymiseen.Kaksoistekijän kanssa valkokasvo-vallitsevahopeinen näyttää lähes kokonaan valkealta, mutta ei albiinon tavoin puhtaalta, vaan hieman kermaisemmalta ja kuvioidummalta.

Valkokasvo-dominoiva hopea (yksinkertainen tekijä) periytyy esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Äiti: Harmaa (/valkokasvo)
Isä: Valkokasvo-vallitsevahopea (SF)

Poikaset:
25% Valkokasvo-vallitsevahopea (SF)
25% Vallitsevahopea (SF) (/valkokasvo)
25% Valkokasvo
25% Harmaa (/valkokasvo)

Valkokasvo-vallitseva hopea (DF) periytyy esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Äiti: Valkokasvo-vallitsevahopea (DF)
Isä: Valkokasvo-vallitseva hopea (SF)

Poikaset:
50% Valkokasvo-vallitsevahopea (SF)
50% Valkokasvo-vallitsevahopea (DF)

Kuvaesimerkkejä

 

dominoiva hopea neitokakadu

Valkokasvoisen double factorin siiven reunakuviointia lähikuvassa.

 

dominoiva hopea neitokakadu

Valkokasvoisen double factorin pyrstön raidoitusta.

dominoiva hopea neitokakadu

Helmiäiskuvioinnin vertailua neitokakadupoikasilla. Dominoiva hopea yhdistettynä helmiäiseen voi olla vaikea tunnistaa. Oman kokemukseni mukaan helmien reunat saattavat olla etenkin poikasilla häivyttyväisemmät.

dominoiva hopea neitokakadu

Valkoinen harlekiinisulka single factor dominoivan hopean siivessä.