Periytyminen tiivistettynä

1. Jos kumpikin vanhemmista on harmaa, kaikki poikaset ovat harmaita.

2. Jos toinen vanhemmista on harmaa ja toinen kantaa resessiiviä värimuotoa, kaikki poikaset ovat ulkonäöltään harmaita, mutta perivät piilogeeniksi resessiivin värin.

3. Jos kummallakin vanhemmista on jokin resessiivi väri piilogeeninä, yksi neljäsosa poikasista on harmaita. Yksi neljäsosa kantaa näkyvästi resessiiviä väriä. Puolet poikasista olisi harmaita, joilla olisi resessiivi väri piilossa.

4. Jos toinen vanhemmista on näkyvästi jokin resessiivi väri ja toinen harmaa, mutta kantaa samaa resessiiviä väriä piilogeeniä, tulisi resessiivi väri ulkoisesti esille puolissa poikasista. Puolet olisi harmaita, joilla olisi tämä resessiivi väri piilogeeninä.

5. Jos kumpikin vanhemmista kantaa jotain resessiiviä väriä näkyvänä, värimuoto periytyy kaikille poikasille, eikä harmaita poikasia ei tule.

6. Jos naaras on harmaa ja koiras on näkyvästi jokin sukupuolisidonnainen väri, kaikki naaraspoikaset perivät värin näkyväksi. Koiraista tulee harmaita, mutta ne perivät isältään saamaan Z1-nimiseen kromosomiin piilogeeniksi sukupuolisidonnaisen värin.

7. Jos koiras on harmaa ja naaras on näkyvästi jokin sukupuolisidonnainen väri, kaikki poikaset ovat harmaita, mutta koiraat perivät äidiltään Z2-nimiseen kromosomiin piilogeeniksi sukupuolisidonnaisen värin.

8. Jos naaras on harmaa ja koiras kantaa jotain sukupuoleen sidonnaista väriä piilogeeninä, puolista naaraspoikasista tulee harmaita, mutta puolet saisivat sukupuoleen sidonnaisen värin näkyväksi. Kaikista koiraspoikasista tulee harmaita, mutta puolet niistä perii sukupuoleen sidonnaisen värin Z1-kromosomiinsa, riippumatta siitä, kummassa kromosomissa väri on isällä.

9. Jos naaras on ulkoisesti jokin sukupuolisidonnainen väri ja koiras on harmaa, mutta kantaa samaa sukupuolisidonnaista väriä piilogeeninä, puolet koiraista perivät sukupuolisidonnaisen värin näkyväksi, puolet piilogeeniksi Z2-kromosomiin. Puolista naaraista tulee harmaita, puolet olisivat näkyvästi sukupuolisidonnaista väriä.

10. Jos sekä naaras että koiras kantavat sukupuolisidonnaista väriä ulkoisesti, kaikki poikaset perivät saman sukupuoleen sidonnaisen värin, eikä harmaita poikasia tule.

11. Jos toinen vanhemmista on harmaa ja toinen jokin muu vallitseva väri heterotsygoottina, puolet poikasista on harmaita ja puolet toista vallitsevaa väriä heterotsygoottina.

12. Jos toinen vanhemmista on harmaa ja toinen jokin muu vallitseva väri homotsygoottina, harmaita poikasia ei synny, vaan kaikki poikaset kantavat näkyvästi toista vallitsevaa väriä heterotsygoottiversiona.

13. Jos toinen vanhemmista kantaa jotain toista vallitsevaa värimuotoa heterotsygoottina ja toinen homotsygoottina, ei harmaita poikasia tule, vaan puolet poikasista ovat heterotsygootteja ja puolet homotsygootteja tähän vallitsevaan väriin nähden.

14. Jos kumpikin vanhemmista kantaa jotain toista vallitsevaa värimuotoa homotsygoottina, ei harmaita poikasia synny, vaan kaikki poikaset ovat homotsygootteja tähän toiseen vallitsevaan väriin nähden.