Kuinka lintuja voi yhdistellä?

Ulkosiitos

Ulkosiitos tarkoittaa sitä, että vanhemmiksi valitun pariskunnan linnut eivät ole toisilleen sukua. Ulkosiitoksen paras puoli on usein terveempi, erittäin laaja geneettinen pohja, mutta huonona puolena ei tuloksia voida ennustaa, eikä voida pyrkiä yhtä hyvin tiettyyn ominaisuuteen. Jälkeläisten laaduksi tulee vanhempien keskiarvo, eli ulkosiitos saattaa olla hidas ja arvaamaton väylä, ellei emojen sukuja tiedetä tarkemmin sukupolvia taaksepäin. Toisaalta ulkosiitos tekee perinnöllisten uusien sairauksien esiintulon todennäköisyydestä paljon pienemmän kuin esimerkiksi sisäsiitos – ja juuri tästä syystä ulkosiitos on Suomessa eniten käytetty tapa pesittää neitokakaduja ja ainoa, johon suomalaiset lintuyhdistykset kannustavat.

Sisä- eli insestisiitos

Välitöntä sukua toisilleen olevat linnut yhdistetään, esimerkiksi isä ja tytär, äiti ja poika tai sisarukset. Sisäsiitos on tuomituin ja riskialttein yhdistelytapa, joka perustuu siihen, että läheisen suvun linnut kantavat piilossa, eli heterotsygoottina, samanlaisia alleeleita, jotka tulevat esiin visuaalisesti jälkeläisellä. Monissa värimuodoissa on kehittelyn varrella turvauduttu sisäsiitokseen. Sisäsiitoksen huono puoli on sama kuin hyvä puoli – piilossa olevien alleelien periytyminen näkyväksi: homotsygorian (geenien kahdentumisen) lisääntyminen. Vaikka hyvät ominaisuudet tulevatkin ilmi linnuissa, näin käy myös haitallisille mutaatioille. Esimerkiksi jokin sairaus, joka pysyisi naaraslinnulla piilossa normaalisti, voikin tulla poikaselle näkyväksi, jos naaras yhdistetään veljeensä, joka kantaakin samaa vaarallista alleelia.

Sukusiitos

Sukusiitos on lähellä sisäsiitosta, mutta sillä viitataan laajempaan yhdistelyyn. Sukusiitoksessa sukutaulussa kertautuu useampi sukulainen. Sukusiitokseksi lasketaan esimerkiksi serkkujen yhdistäminen. Sukusiitos on myös laajempi käsite, jolla viitataan yleisesti sellaiseen yhdistelyyn, jossa vanhempien välillä on jonkin tason sukulaisuusside.

Linjasiitos

Linjasiitoksessa vanhemmat linkitetään johonkin tiettyyn, ominaisuuksiltaan erityisen hyväksi havaittuun esivanhempaan. Eli toisin sanoen vanhemmilla on jokin yhteinen, kaukaisempi sukulainen. Kaukaista sukua olevat linnut yhdistettäessä tapahtuu ns. heteroosi-ilmiö , jossa edulliset alleelit dominoivat haitallisia alleeleita ja jättävät ne piiloon, jolloin syntyneen pesueen ominaisuudet ovat vanhempiensa keskiarvoa paremmat. Linjasiitos eroaa sisäsiitoksesta siten, että linjaversio on lievempää ja siten, että linjasiitoksen geenipohja on laajempi.