Värien syntyminen ja erilaiset pigmenttityypit

Mistä syntyy väri?

Erilaiset värit syntyvät riippuen siitä, minkälaista väripigmenttiä lintu tuottaa sekä siitä, minkälainen rakenne sulissa on.

Melaniini – Pigmentti, joka vaikuttaa tummiin väreihin. Höyhenpuvun lisäksi melaniinin vaikutus on havaittavissa myös jaloissa, nokassa ja silmissä. Esimerkiksi lutino-värimuodon silmät ovat punaiset, sillä silmissä ei ole melaniinia. Tällöin verisuonet pääsyvät näkyviin värin alta, ja tuloksena on punertava hehku. Melaniini voidaan jakaa eumelaniiniin ja feomelaniiniin: Eumelaniini vaikuttaa tummiin värisävyihin mustasta ruskeaan ja harmaaseen sekä näiden sekoituksiin, feomelaniini taas käsittää ruosteiset, punaiset ja kellertävätkin sävyt. Papukaijat kykenevät tuottamaan lähinnä eumelaniinia, joten sivustolla puhuttaessa melaniinista tarkoitetaan automaattisesti eumelaniinia.

Psittasiini – Pigmentti, joka vaikuttaa keltaiseen ja punaiseen väriini sekä kaikkiin näiden sekoituksiin ja sävyvaihteluihin. Psittasiini on uniikki pigmenttityyppi papukaijoilla, kuten papukaijoihin (Psittacidae) viittaava nimikin kertoo. Melaniinista poiketen psittasiinin vaikutus tapahtuu suoraan sulissa.

Värin sijoittuminen sulassa

sulan läpileikkaus korteksi medulla ilmakerros

Neitokakadun sulan läpileikkaus. Sulan omistaa kanelinaaras.

 

Jotta ymmärrettäisiin värien näkymistä, on tarkasteltava itse sulkaa, tarkemmin sanottuna höytyliistakkeita – niitä pieniä väkäsiä, jotka pitävät sulan höydyn kasassa. Jos jonkin papukaijalinnun höytyliistakkeeseen tehtäisiin läpileikkaus, muistuttaisi se puun oksaa, mehupilliä tai vaikkapa donitsia.Siitä voidaan erottaa seuraavat osat:

1) Korteksi (Cortex): Uloin rengas, joka sisältää psittasiinipigmentit
2) Sienimäinen alue, eli ilmakerros (Spongy Zone): Keskimmäinen kerros, joka saa auringon kanssa toimiessaan aikaiseksi sinisiä ja violetteja sävyjä.
3) Medulla (Medulla): Keskusosio, jossa sijaitsee mustat ja ruskeat eumelaniinipigmentit, ympäröiden pieniä reikiä, joita nimitetään vakuoleiksi.

Ja nyt seuraakin tärkeä tieto: Neitokakaduilla ei ole ilmakerrosta! Kyseinen rakenne puuttuu täysin niiden sulista. Tästä johtuen neitokakadu ei voi tuottaa sinisiä tai violetteja värejä. Tästä johtuen kuvassa numero 2. on sulkujen sisällä.

Pigmenttimuutoksia

 

pigmentit

Diluutio (dil)
Melaniinipigmentin muutos, joka vaikuttaa vain sulkiin. Sana “dilute” merkitsee laimeaa, ja värityypin ominaisuutena voidaankin pitää nimenomaan tummien värien vähenemistä. Joillakin papukaijalajeilla on erikseen suoraan diluutio-nimeä kantava resessiivinen värimuoto, mutta diluutioita on myös moni sellainen väri, joka on nimetty toisin. Nimitys viittaakin pikemminkin värityyppiin ja melaniinin käyttäytymiseen kuin vain yksittäiseen väriin. Neitokakadujen varsinainen diluutio tunnetaan myös nimellä pastellinhopea tai itärannikonhopea.

pigmentit

Albinismi
Melaniinipigmentin muutos, jonka vaikutus yltää sulkien lisäksi myös ihoon ja silmiin. Ilmiö johtuu siitä, että albinistiset tekijät estävät melaniinin valmistamiseen tarvittavan tyrosinaasientsyymin muodostumisen. Albinistiset tekijät ovat yleensä resessiivejä ja ne voivat saada aikaan eriasteista vaaleutta. Varsinaisesta albiinosta puhutaan silloin, kun albinismi on johtanut teknisesti täydelliseen melaniinittomuuteen. Selkein esimerkki albinismista on ino-tekijä eri muotoineen, eli esimerkiksi lutino ja platina, mutta myös kaneli kuuluu albinististen värien joukkoon. Kaikkia näitä värejä yhdistää se, että sulkien lisäksi väri on vaalentanut myös nokkaa ja jalkoja.

pigmentit

Leukismi
Pigmenttimuutos, joka aiheuttaa tummemman värin puuttumisen joko osittain tai kokonaan. Leukismi eroaa albinismista siten, että siinä missä albinismi vaikuttaa vain melaniiniin, leukismi voi vaikuttaa myös muihin pigmentteihin. Esimerkki leukistisesta väristä on harlekiini eli kirjava. Neitokakadujen harlekiinilla geeni vaikuttaa lähinnä melaniiniin.

pigmentit


Melanismi

Melaniinipigmentin muutos, jossa melaniinin määrä lisääntyy. Melanismi koskee vain sulkia. Sen voisi ajatella ikään kuin diluution vastineeksi. Diluutiossa melaniini vähenee, melanismissa sen määrä kasvaa. Neitokakaduilla ei toistaiseksi ole tavattu melanistisia värejä.