dominoiva hopea neitokakadu

Dominoiva hopea

Engl. Dominant Silver, Dominant Edged, Edged
Muita nimityksiä: Vallitseva hopea
Mutaatio: Mottle?
Periytyvyys: Yhteisvallitseva, osittaisdominanssi
Pigmenttimuutos: Leukistinen(?)

Vuonna 1979 Iso-Britanniassa Terry Colen aikaansaama ”dominant edged”, joka tunnetaan yhä paremmin nimellä dominoiva hopea, oli ensimmäinen löydetty yhteisvallitseva mutaatio. Se on melaniinivaikutteinen mutaatio, joka saa aikaan erilaisen variaatioiden kirjon, joita yhdistää vaalentuva sulkapuku, sulkien tummemmat reunat sekä tumma niskan seudun kalottialue. Värimuoto ei vaikuta nokkaan ja varpaisiin, vaan piilogeenittömällä yksilöllä ne ovat tummat.

Suurin osa muista melaniinivaikutteisista väreistä periytyy resessiivinä, eli väistyvänä, jolloin kummaltakin vanhemmalta tarvitaan hopean alleeli, jotta myös poikanen voisi periä värityksen näkyvänä. Vallitsevan hopeisen kohdalla asia on kuitenkin toisin. Riittää, kun kumpi tahansa vanhemmista kantaa tätä alleelia. Poikasen väri on siis näkyvä, vaikka sille periytyisi vallitsevan hopean alleeli vain toiseen vastinkromosomiinsa. Sillä, onko linnulla yksi vai kaksi dominoivan hopean alleelia – eli onko lintu single factor vai double factor – on vaikutusta linnun ulkonäköön, joten tämän värimuodon ulkonäkökuvaus käsitellään alla kummankin version suhteen.
(Omistaja: Patrick Konz, Kuva: George Steinz / georgesteinz.nl)

single factor dominoiva hopea neitokakadu

Single Factor ja Double Factor

Dominoivia hopeita on kahdenlaisia, yksinkertainen tekijä (single factor), sekä kaksinkertainen tekijä (double factor). Single factor ja double factor ovat nimityksiä, joita käytetään yhteisvallitsevista väreistä, jollainen myös dominoiva hopea on. Single factor tarkoittaa sitä, että lokuksessa toinen alleeli on dominoiva mutanttialleeli ja toinen luonnontyyppiä. Eli se tarkoittaa sitä, että lintu on saanut yhden geenin toiselta emoltaan. Double factor tarkoittaa, että molemmat alleelit ovat mutanttityyppiä, eli kumpikin linnun vanhemmista on ollut dominoiva hopea ja luovuttanut hopeageenin poikaselleen. Tyypillisesti käytetään lyhenteitä SF ja DF ja nämä lyhenteet kirjoitetaan oikeaoppisesti välittömästi ennen dominoivaa väriä linnun fenotyyppiä ilmoitettaessa, esimerkiksi SF dominoiva hopea. Termit vastaavat tavallaan heterotsygoottista ja homotsygoottista.

Single factor on siis saanut yhden hopeatekijän jommalta kummalta emoistaan. Yksinkertaisen tekijän höyhenissä näkyy erikoinen kuviointi, jossa sulkien reunat ovat keskustaa tummemmat. Etenkin pisimmissä sulissa, kuten pyrstössä ja siipien pitkissä lentosulissa, ilmiö on selkeä. Kuviointi on kuitenkin selkeästi pehmeämpi kuin australialaisella silver spanglella. Single factor dominoiva hopea muistuttaa jonkin verran oliivia, mutta on kuitenkin eri mutaationsa.
(Oikealla valkokasvo-SF-dominoiva hopea-harlekiini.)

single factor dominoiva hopea neitokakadu

Kaksinkertainen tekijä, eli neitokakadu, joka on saanut hopeatekijän molemmilta vanhemmiltaan, on yksinkertaista tekijää vaaleampi. Ikään kuin tällaiselta kahden geenin vallitsevalta hopealta olisi vaalennettu kaksinkertainen määrä melaniinia ja tasoitettu reunakuviointia. Molemmilla geeniparityypeillä on tummat silmät, nokka ja jalat. Silmät tosin voivat tarkkaan katsoessa olla jonkin verran poikkeavat normaalista: ne voivat taittaa vihertävään tai vaaleammanruskeaan. Omaan kokemukseeni perustuen olen havainnut, että silmien melaniinimuutoksia on havaittavissa eritoten double factoreilla. Huomaa, että double factor syntyy vain kahden hopeaemon tuloksena. Double factor on helppo sekoittaa lutino-kaneliin, mutta näiden kahden värin selkeimpinä eroina ovat hopean reunakuviointi, tumma nokka ja jalat sekä tumma silmä – siinä missä lutino-kaneli on vaaleanokkainen, vaaleajalkainen ja sen silmät ovat valossa punasävyiset.(Vasemmalla DF dominoiva hopea, jolla piilossa harlekiini, helmiäinen ja valkokasvo. Huomaa, että piilevä tekijä on hieman vaalentanut nokkaa ja jalkoja.)

Dominoivan hopean värimääritykseen kuuluu lisäksi päälaesta niskaan asti yltävä tummempi kalottialue, joka löytyy sekä single että double factorilta.

Taulukoilla laskettaessa vallitsevaa hopeista käsitellään tavallaan kuten resessiiviä, mutta se tulkitaan toisella tavalla. Eli mikäli poikasen kohdalla on vain yksi dominoivan hopean tekijää tarkoittava kirjainmerkintä, kyseessä ei olekaan piileväksi jäävä tekijä, vaan single factor, joka tulee esille. Jos linnun kohdalla on kaksi merkintää dominoivasta hopeasta, se on double factor ja yhä näkyvä, mutta kaksin verroin vaaleampi.

Dominoivissa hopeissa on paljon variointia. Single Factoreiden joukosta voidaan yksinään erottaa jo kolme tyyppiä:

Dark type – Lähes normaaliin harmaaseen verrattavissa oleva.
Medium type – Selkeä ero harmaaseen, ei kuitenkaan voimakas kuvointi.
Light type – Erittäin vaalea väritys, jossa kuviointi näkyy todella selkeästi.

dominoiva hopea neitokakadu
dominoiva hopea neitokakadu

Tekijä dominoivan hopean takana: Diluutio …vaiko sittenkin ”Mottle”?

Dominoivan hopean synty on ollut arvoitus. Se ei tunnu istuvan mihinkään perinteiseen pigmenttimuutosryhmään ja lisäksi värin proggressiivisuus, eli sulkasadoittain etenevä vaaleneminen, aiheuttaa hämmennystä. Vielä toistaseksi MUTAVI luokittelee dominoivan hopean diluutioksi. Mutta joitain vuosia sitten kasvattajat pohtivat, josko kyseessä olisi melanosyyttien, eli melaniinia tuottavien solujen kuolemasta johtuvaa, että väri vaalenee asteittain. Yleisestä papukaijojen värigenetiikasta saattaa löytyä vastaus asiaan.

Yksi vaihtoehto olisi ”marmori” (”marbled”). Marmori on leukistinen kuviointi, jossa melaniini toimii normaalisti lähinnä sulkien reunoilla, kun taas sulan keskemmällä olevat osat jäävät haaleammiksi. Näin syntyy marmorimainen kuviointi. Vaikutusalue keskittyy lähinnä lentosulkiin ja siipien peitinsulkiin, siinä missä esimerkiksi rintakehä jää kokonaisuudessaan haaleaksi. Reunavaikutuksen vuoksi marmorikaan ei olisi täysin poissuljettu… Mutta: Reunoihin keskittyvän suuremman melaniinipitoisuuden ja muun sulan haaleamman värin vuoksi marbled tunnetaan myös nimellä edged dilute, eli reunallinen diluutio. Reunallinen diluutio kuitenkin neitokakaduilla on väri nimeltä hopeaspangle (silves spangle), joka on eri värimuoto. Hopeaspangle kieltämättä muistuttaa dominoivaa hopeaa, mutta kuten marmori yleensäkin, se on resessiivi.
(Omistaja: Patrick Konz, Kuva: George Steinz / georgesteinz.nl)

Toinen ja myös todennäköisempi vaihtoehto onkin kirjavien joukkoon luettava ”mottle”, eli karkeasti suomennettuna ”täplä”. Mottle on myöskin leukistinen kuviointi, jossa kirjavuus on progressiininen, eli vaikutus lisääntyy sulkasato toisensa jälkeen. Mottle on äärimmäisen mielenkiintoinen, sillä sen synty ei olekaan varsinaisesti vain rakenteellista muutosta tai pigmenttien sijoittumisen tai erittymisen poikkeavuutta: Syynä värin syntyyn on vitiligo, eli myös valkopälvin nimellä tunnettu pigmenttihäiriö, joka aiheuttaa melanosyyttien paikallisen kuoleman. Se on eräänlainen autoimmuunisairaus. Häiriö ei kuitenkaan aiheuta terveydellisiä haittoja. Valkopälviä tavataan myös ihmisillä ja tunnetuin valkopälviä sairastanut liekin Michael Jackson. Tämän värin syntytapa, proggressio sekä melanosyyttikuolemateoria muistuttavat kaikki sitä, mitä dominoiva hopea on. Lisäksi useampi kasvattaja on havainnut, että dominoivien hopeiden silmät taittavat vaaleampaan ruskeaan tai vihreään ja jo poikasilla on monesti vaaleammat silmät. Diluution määritelmä on, ettei se vaikuta mihinkään muuhun kudokseen kuin sulkiin. Voidaankin olettaa, että kyseessä on todennäköisemmin mottle.

Alla nuoren double factor -naaraan silmän lähikuvat. Huomaa iiriksen poikkeava sävy sekä melaniinin vähenemisestä johtuva punertavuus.

dominoivan hopean silmät

Sukupuolet

Sukupuolet erotetaan toisistaan, kuten harmaalla, maskin perusteella. Koiraan väritys tulee esille kunnolla parin sulkasadon jälkeen. Joskus taas kestää parikin vuotta, ennen kuin koiras saa koko värin. Yksinkertaisen tekijän naaraat pysyttelevät kuvioimattomina ja usein koiraita tummempina, eikä niitä siksi kykene aina kunnolla erottamaan tavallisista harmaista ennen pesittämistä. Etenkin tumman tyypin single factor -naaraat ovat lähes identtisiä harmaisiin naaraisiin nähden. Pesittämisen tuloksista vasta voi varmasti kertoa, onko naaras dominoiva hopea vai eri. Double factor näkyy kuitenkin myös naarailla selkeästi vaaleampana.

Poikaset ja pesittämisen erityispiirteet

dominoiva hopea neitokakadu

Dominoiva hopea on oma erikoisosaamiseni Suomessa. Olen kokenut väriä pesittäessäni alussa paljon hiusten halkomista, mutta toisaalta myös onnistumisen tunteita. Värissä on paljon niin hyviä kuin huonojakin puolia pesitettäessä. Dominoiva periytyminen helpottaa värin siirtämistä eteenpäin, kun ei tarvita kuin yksi vanhemmista, jotta geeni siirretään jo näkyväksi. Jos toinen vanhemmista on kaksinkertainen tekijä, voidaan olla varmoja, että jokainen poikanen kantaa hopeaa, jolloin monet yksinkertaisen tekijän hankaluudet voidaan sulkea pois.

Toisaalta yksitekijäisen koiraan väri tulee esille kunnolla vasta sulkasadossa. Tämä tarkoittaa puolen vuoden odottelemista, jotta voidaan nähdä väri. Periaatteessa vielä kauemmin: Koiras saavuttaa lopullisen värinsä vasta 4-5-vuotiaana, sillä jokainen sulkasato vaalentaa sitä hieman. Näin ollen menee pitkään, ennen kuin viimein tiedetään, miltä lintu kokonaisuudessaan näyttää. Lisäksi dominoivaa hopeaa ei tule yhdistää kanelin, lutinon tai muiden hopeiden kanssa. Muut melaniinin laatua muuntelevat värit tekevät hopean tunnistamattomaksi, lutino tuhoaa hopean melaniinin kokonaan ja kadottaa värin jyrätessään sen yli. Jos taloudessa sattuu olemaan kaneli tai lutino, saattaa kiellettyjen romanssien etenemistä olla vaikea kontrolloida. Helmiäinen on myös etenkin tummasävyisempien hopeiden kohdalla hyvin haasteellinen. Naaraiden kohdalla dominoivan hopean havaitseminen on muutenkin haastavampaa, ja helmiäinen hankaloittaa asiaa entisestään.

Kuvassa oikealla ylhäältä alas: Valkokasvoinen keskivaalea SFDS-harlekiini, DFDS, Valkokasvoinen vaalean tyypin SFDS sekä valkokasvoinen DFDS.

Kuvassa alla single factor -poikanen. Tällä poikasella on erityisen selkeästi nähtävissä oleva kalottialue.
Kuva: George Steinz / georgesteinz.nl

Myös kalottialue luo haasteen, sillä se häviää helposti. Esimerkiksi harlekiini hävittää melaniinin päälaelta, jolloin kalottia ei jää jäljelle. Piilevänäkin harlekiini tuottaa vaaleita sulkia kalotin keskelle, jolloin tummaksi tarkoitettu alue muuttuu sotkuisen oloiseksi rikkoutuessaan hajasulkien vuoksi. Tästä johtuen dominoivaa hopeaa ei saisi yhdistää harlekiiniin: se tuhoaa väriltä yhden niistä ominaispiirteistä, joiden nojalla väri määritellään. Kalotin korostamiseen käytetään yleensä tummia, puhtaita harmaita, joita lisätään hopealinjaan.

dominoiva hopea neitokakadu

Tärkeää huomioonotettavaa single factor dominoivissa hopeissa on värin tuleminen esille selkeästi ja voimakkaasti vain koirailla ja monissa tapauksissa vasta ensimmäisen sulkasadon yhteydessä. Double factorin, eli homotsygoottisen hopean kanssa ongelma ei ole niin suuri, koska jo pienestä pitäen kakkostekijät ovat vaaleita, mutta ykköstekijä vaatii odottelua, jotta värin olemassaolosta voidaan olla varma. Toisaalta, mikäli toinen vanhemmista on kakkostekijä, voidaan olla varmoja, että kaikki poikaset ovat vähintään ykköstekijöitä. Tämä johtuu siitä, että kakkostekijällä on kaksi hopeageeniä, joten se ei voi antaa kuin hopeageenin, ja jo se yksi hopeageeni riittää tekemään poikasesta ykköstekijän. Näin ollen tietyt värit voivat hämätä hopean kanssa yhdistettyinä hyvinkin paljon.

Vaikka double factorien käyttäminen saattaa olla houkutteleva ajatus, on tässäkin oma muttansa. Double factorit nimittäin tuppaavat olemaan sirompia ja pienikokoisempia yksitekijäiseen versioonsa verrattuna. Ole siis huolellinen pesityslintujasi valitessa. Hyvä esimerkki on vaikkapa oma rakas pieni Wryyni. Wryy on valkokasvoinen kaksinkertaisen tekijän dominoiva hopea ja muutoin oikein suloinen ja kenties yksi lempilapsistani, mutta se on hyvin pieni, siro ja pienitöyhtöinen. Wryy ei ole siis pesityslintu – mutta erittäin rakas lemmiki joka tapauksessa.

 

dominoiva hopea neitokakadu

Double factor -poikue. Vasemmalta oikealle: DFDS, Valkokasvo-DFDS, DFDS-harlekiini.

 

Esimerkkejä periytymisestä harmaan kanssa

SF=Single factor, DF=Double factor

– Jos SF dominoiva hopea pesitetään tavallisen harmaan kanssa, puolista poikasista tulee SF dominoivia hopeita ja puolista harmaita.
– Jos kumpikin vanhemmista on SF dominoiva hopea, puolista poikasista tulee SF hopeita, neljäsosasta DF tekijän hopeita ja neljäsosasta harmaita.
– Jos toinen vanhemmista on DF tekijän dominoiva hopea ja toinen harmaa, kaikista poikasista tulee SF dominoivia hopeita.
– Jos kumpikin vanhemmista on DF tekijändominoivia hopea, kaikista poikasista tulee myös DF dominoivia hopeita.

Väriyhdistelmät dominoivan hopean kanssa

Dominoiva hopea on yllättävän monimutkainen pesittää, sillä sen kaunis sävy menetetään helposti väärien väriyhdistelmien kanssa. Tämän vuoksi vallitsevanhopeisen kasvattaminen vaatii erityistä suunnitelmallisuutta ja varovaisuutta. Dominoivan hopean väristandardit asettavat tiettyjä vaatimuksia, jotka monet muut värit tuhoavat. Yksi niistä on kalottialue, eli tumma päälaki. Kalottialue tuhoutuu esimerkiksi harlekiinin vaikutuksesta, joten hopeaa ei ole kovin suotavaa pesittää harlekiinin kanssa. Harlekiini on kuitenkin hyvin yleinen väri ja sitä löytyy monesta hopealinjasta, mutta siitä tulisi pyrkiä pois, eikä käyttää ainakaan kahta homotsygoottia (eli visuaalista) harlekiinia pesityksessä. Kalottialuetta voidaan parantaa lisäämällä linjaan puhtaita harmaita, jotka ovat mahdollisimman tummia.

Diluutiot ja muut melaniiniin vaikuttavat värit ovat dominoivan hopean kanssa yhdistettynä kiellettyjä. Esimerkiksi kaneli tekee värin tunnistamisen todella paljon vaikeammaksi ja on iso ei-ei. Olisi vaikea sanoa, onko lintu todella dominoiva hopea, vaiko näiden molempien värien sekoitus. Lutino on ehdoton ”ei”, sillä se kadottaa koko melaniinin ja tuhoaa hopeavärin. Muut melaniiniia vähentävät värit saisivat aikaan tunnistamisen vaikeutumisen. Myöskään helmiäinen kuviointina ei ole paras mahdollinen yhdistää, sillä jälleen tunnistamisesta tulee haastavampa. Jotkut double factorit kuitenkin ovat hyvin viehättäviä helmiäisinä.

Valkokasvoiset dominoivat hopeat ovat yksi suosituimpia yhdistelmiä. Tässä siis esimerkki, miten poikaselle voidaan saada kyseistä väriä. Käytän esimerkissä lyhenteitä SF=single factor ja DF=double factor.

Valkokasvo-vallitsevahopea

Yhtenä kauneimmista väriyhdistelmistä pidetään valkokasvoista dominoivaa hopeaa. Valkokasvon klassinen mustavalkoisuus ja hopeisen elegantti sävy sopivat loistavasti yhteen, oli kyseessä sitten heterotsygoottinen tai homotsygoottinen hopeinen. Keltainen kasvomaski ja punainen katoavat kokonaan, ja viimeinenkin vivahdus lämpöä häviää hopean kuvioinnista, tehden linnusta ikäänkuin mustavalkoisen marmoripatsaan. Myös double factorin kanssa yhdistettynä valkokasvo on todella viehättävä ja saa aikaan lähes valkoisen linnun hyvin himmeällä, hieman kermaisen sävyisellä hopeapinnalla. Koska hopeinen on vallitseva, ei ole mitään väliä, kumpi vanhemmista kantaa sen geeniä. Riittää, että vain toisella on hopeisen geeni. Valkokasvo sen sijaan on resessiivi, joten sen geeni täytyy saada kummaltakin vanhemmista, joko piilogeeninä tai näkyvänä, jotta se periytyisi jälkikasvulle. Sukupuolella ei ole merkitystä kummankaan värin periytymiseen.Kaksoistekijän kanssa valkokasvo-vallitsevahopeinen näyttää lähes kokonaan valkealta, mutta ei albiinon tavoin puhtaalta, vaan hieman kermaisemmalta ja kuvioidummalta.

Valkokasvo-dominoiva hopea (yksinkertainen tekijä) periytyy esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Äiti: Harmaa (/valkokasvo)
Isä: Valkokasvo-vallitsevahopea (SF)

Poikaset:
25% Valkokasvo-vallitsevahopea (SF)
25% Vallitsevahopea (SF) (/valkokasvo)
25% Valkokasvo
25% Harmaa (/valkokasvo)

Valkokasvo-vallitseva hopea (DF) periytyy esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Äiti: Valkokasvo-vallitsevahopea (DF)
Isä: Valkokasvo-vallitseva hopea (SF)

Poikaset:
50% Valkokasvo-vallitsevahopea (SF)
50% Valkokasvo-vallitsevahopea (DF)

Kuvaesimerkkejä

dominoiva hopea neitokakadu

Valkokasvoisen double factorin siiven reunakuviointia lähikuvassa.

dominoiva hopea neitokakadu

Valkokasvoisen double factorin pyrstön raidoitusta.

dominoiva hopea neitokakadu

Helmiäiskuvioinnin vertailua neitokakadupoikasilla. Dominoiva hopea yhdistettynä helmiäiseen voi olla vaikea tunnistaa. Oman kokemukseni mukaan helmien reunat saattavat olla etenkin poikasilla häivyttyväisemmät.

dominoiva hopea neitokakadu

Valkoinen harlekiinisulka single factor dominoivan hopean siivessä.