Harlekiini neitokakadu

Harlekiini eli kirjava

eng. Pied
Mutaatio: Resessiivi kirjava
Periytyvyys: Autosomaalinen resessiivi
Pigmenttimuutos: Leukismi

Harlekiini oli ensimmäinen aikaansaatu mutaatio. Se löydettiin herra Putmanin toimesta San Diegossa vuonna 1952. Harlekiinilinnuilla on höyhenpuvussaan satunnaisia alueita, jotka eivät sisällä melaniinia, ja siksi höyhenten harmaat alueet on korvattu keltaisella. Ensimmäiset harlekiinit olivat suurimmaksi osaksi enemmän harmaita ja niillä oli vain muutamia valkeita tai keltaisia läiskiä. Nykyisin monilla harlekiineilla on enemmän keltaisia, kuin harmaita sulkia. Niillä on tummat silmät, jotka erottavat puhtaat harlekiinit (ei lainkaan harmaata) lutinoista. Jalostus pyrkii poistamaan harmaan värin kokonaan harlekiinin kasvoista, pyrstöstä ja rinnasta, tosin rinnassa voi olla myös siisti harmaa ”nauha”. Symmetria on väriltä erittäin toivottua.

Puhdas harlekiini muistuttaa lutinoa, eli harmaita sulkia ei ole. Tällöin värit erotetaan toisistaan siten, että lutinon silmät ovat punaiset, harlekiinin taas tummat. Vaalealla eli vahvalla harlekiinilla vaaleita sulkia on suunnilleen 75% enemmän harmaisiin nähden. Tavallisella harlekiinilla puolestaan vaaleita sulkia löytyy 25-75% enemmän kuin harmailta. Tummalla eli kevyellä harlekiinilla vaaleita sulkia esiintyy alle 25% enemmän kuin harmaalla.

Yllä keskivaalea harlekiini. Kuva: George Steinz / georgesteinz.nl

Harlekiini on mielenkiintoinen väri, sillä sen hallitseminen on haasteellisempaa. Siihen voi toki vaikuttaa, esimerkiksi jos molemmat vanhemmista ovat vaaleita harlekiineja, on todennäköisintä, että poikaset ovat vaaleita. Toisaalta jos toinen vanhemmista on tumma ja toinen vaalea harlekiini, voi tuloksena olla melkeinpä mitä vain niiden väliltä. Harlekiini voi tuoda itsensä ilmi helpommin tai vaikeammin, sillä linnulla saattaa olla esimerkiksi vain yksi valkoinen tai keltainen siipisulka, mikä jo tekee siitä harlekiinin. Se voi myös vaikuttaa erittäin paljon, jättäen ”pohjaväristä” vain vähän jäljelle.


harlekiinineitokakadu

Mutaatio harlekiinin taustalla: Resessiivi kirjava

Virallisesti harlekiinissa on kyse resessiivistä kirjavasta tekijästä. Kirjavuus on ”leukistinen ominaisuus.” Leukismi tarkoittaa pigmenttimuutosta, joka aiheuttaa tummemman värin puuttumisen joko osittain tai kokonaan. Leukismi eroaa albinismista siten, että siinä missä albinismi vaikuttaa vain melaniiniin, leukismi voi vaikuttaa myös muihin pigmentteihin. Harlekiini tunnetaan useilla muilla lintulajeilla nimellä kirjava ja sitä esiintyy toisilla papukaijoilla usempina erilaisina, myös dominoivana. Neitokakadun kirjava kuitenkin on resessiivi.

harlekiini neitokakadu

Sukupuolet

Harlekiinin sukupuolta voi olla vaikea sanoa, sillä niin naaraalla kuin koiraallakin voi olla kumpi tahansa, keltainen tai harmaa kasvomaski. Sukupuolen voi tällöin erottaa käyttäytymisen perusteella tai etsiä pyrstöstä juovitusta, joka olisi naaraan merkki. Vaaleista sulista voi olla vaikea löytää näitä.

Toisinaan harlekiini muuttaa jotkin (tai kaikki) naaraan pyrstösulista täysin vaaleiksi, jolloin raitoja voi olla vaikea erottaa. Sukupuolen tunnistaminen voi olla muutenkin työläämpää, sillä kuten tavallisella harlekiinilla, myös sen värimuodoilla voi esimerkiksi kasvot olla harmaat tai keltaiset sukupuolesta riippumatta. Merkkejä sukupuolesta kannattaa etsiä käyttäytymisestä, sekä linnun rakenteesta, samalla hyödyntäen mahdollisesti harlekiinin tummuusastetta. Naaraat ovat tavallisesti hieman tanakamman näköisiä. Munimisaikaan niiden pelviksen luut ovat kauempana toisistaan Naaraan siipien sisäpuolelta voi sulista etsiä järjestelmällisesti asettautuneita pilkkuja, joita ei ensimmäisen sulkasadon läpikäyneillä koirailla ole. Koirailla on toisinaan myös suurempi töyhtö, mutta tästä on paljon poikkeuksia. Mikäli kyseessä on tumma harlekiini, voi olla varma, että täysikasvuisen koiraan pyrstö on tumma.

Kuvan harlekiinikoiraan pyrstön tummista sulista näkee helposti, että raidat ovat jo kadonneet ja korvautuneet täysin tummilla aikuisen koiraan sulilla.

Harlekiinin tunnistaminen poikasesta

Poikaset

Harlekiinin tunnistaa poikasesta melko nopeasti. Poikaset syntyvät keltapörröisinä ja tummasilmäisinä, ellei kyseessä ole jokin silmien tai untuvan sävyyn vaikuttava väriyhdistelmä. Mutta heti, kun sulat ja pigmentti alkaa muodostua, voidaa harlekiini tunnistaa.

Ensimmäisenä harlekiinin voi nähdä yleensä poikasen siiven kärjestä, kuten kuvassa vasemmalla. Tummat sulat näkyvät ihon läpi tummina, vaaleat värittöminä. Normaalilla harmaalla pienet pisteet, joista jonakin päivänä tulee sulkia, kulkisivat rivistönä ihan pienen siivenalun kärkeen asti. Harlekiini lähtee yleensä liikkeelle aina ensimmäisenä vartalon kärkipisteistä, kuten töyhdöstä, siipien kärjistä ja pyrstöstä, joten yleensä jo poikaselta voidaan havaita siiven kärjen sulan alkujen värittömyys. Mitä vähemmän tummaa on jäljellä, sitä vaaleampi eli vahvempi harlekiinista on tulossa. Toinen hyvä merkki on töyhtö, joka harlekiinilla tulee aina esiin osittain tai kokonaan keltaisena – tai valkokasvoisilla valkoisena – siinä missä tummatöyhtöisten värien poikasilla myös kasvavat töyhdön piikit näkyvät värin mukaisesti tummempina.

Harlekiini neitokakadu

Harlekiini piilevänä

Piilevä harlekiini on kaikkein helpoin tunnistaa neitokakadusta päällepäin. Siinä missä muut värit vihjaavat itsestään yleensä hienoisilla sävyeroilla sulissa tai jaloissa, piilevä harlekiini voi ilmetä muutamana valkoisena tai kellertävänä sulkana niskassa, joskus myös rinnassa. Harvemmissa tapauksissa harlekiinimerkki voi löytyä myös kainalosta tai lähempänä perän seutua.

Toisinaan on haastava päätellä, onko lintu piilevä vai näkyvä harlekiini, mutta pääsääntönä lie, että jos useampi pitkä lentosulka tai pyrstön sulka on vaalea ja jos pään seudulle kohdistuu vaikutusta myös, on kyseessä homotsygoottinen harlekiini. Asian voi varmistaa takaisinristeytyksellä, eli yhdistämällä lintu homotsygootin – näkyvän – harlekiinin kanssa. Jos kaikki poikaset ovat näkyviä harlekiineja, on testattava emo myös homotsygootti. Mikäli kaikki poikaset eivät peri harlekiinia näkyväksi, testattava emo on heterotsygootti, eli sillä on piilevä harlekiini, yksi tekijä geeniparissaan.

Lue lisää neitokakadun piilevistä väreistä!

Esimerkkikuvia

 

harlekiini neitokakadu

Harlekiini sotkee joitain osia sukupuolten välisistä eroista. Voimakkaimmin vaikutus kohdistunee juuri kasvojen seuduille: tummalla harlekiinikoiraalla voi olla tummat kasvot ja vaalealla, eli vahvalla harlekiininaaraalla voi olla kirkkaat kasvot. Tämän kuvan harlekiinikoiraalla on kasvoissaan sekä vaaleita että tummia osia.

kaneli-harlekiini-helmiäinen neitokakadu

Harlekiini on helppo tunnistaa myös monista multimutaatioista, eli värien yhdistelmistä. Tämä noin kuukauden ikäinen poikanen on harlekiini-kaneli-helmiäinen. Harlekiini on helppo tunnistaa, sillä melaniinin poistuminen on aiheuttanut tälle poikaselle miltei täysin vaalean pään ja kurkun ja vaaleat primäärisulat. Töyhdöstä on havaittavissa hauskana yksityiskohtana tummempi raita melaniinijäänteenä. Raitoja voi olla joskus myös nokassa. Harlekiini voi saada myös aikaan sen, että osa kynsistä on vaaleita ja osa tummia.

kaneli-harlekiini-helmiäinen neitokakadu

Pastellikasvo-kaneli-harlekiini. Harlekiini on helppo tunnistaa tästä linnusta. Kaneliksi sen tunnistaa siitä, että osat, jotka olisivat normaalisti tummia, ovat kanelisävytteisiä. Harlekiini ei vaikuta punaiseen poskilaikkuun, vaan posken keltaoranssi väri on pastellikasvon aikaansaannosta.

harlekiini

Edessä vaalea, eli vahva harlekiini-helmiäinen. Taustalla toinen harlekiini-helmiäinen ja kaksi normaalia harlekiinia.

lutino-kaneli-harlekiini

Lutino-kaneli-harlekiini. Vaikka kuvauskohteemme ujosteleekin hieman, näkyy sen siivestä hyvin, missä harlekiinin vaikutusalue alkaa. Lutino on värimuoto, joka kadottaa miltei kaiken melaniinin, mutta kaneli voi näkyä hienovaraisesti sen sulista. Harlekiini kuitenkin poistaa tässä yhdistelmässä viimeisetkin melaniinirippeet ja saa aikaan kuvan mukaisia täysin melaniinittomiakin alueita.

dominoiva hopea harlekiini

Valkoinen harlekiinisulka single factor dominoivan hopean siivessä.