NSL lutino

Muita nimityksiä: Ei-sukupuolisidonnainen lutino
Eng: NSL lutino, non sex-linked lutino
Mutaatio: NSL ino
Pigmenttimuutos: Albinismi
EI TAVATA SUOMESSA!

Kaikki kasvattajat tuntevat suositun ja yleisen värimuodon, sukupuoleen sidonnaisesti periytyvän lutinon, eli SL inon. Harvempi kuitenkaan on kuullut lutinosta, joka ei periydy sukupuolisidonnaisesti, vaikka kyseinen väri on vanhempaa perua. NSL lutino (”non sex-linked lutino” eli ”ei-sukupuolisidonnainen lutino”) muistuttaa ulkoisesti tunnetumpaa lutinoa, mutta periytyy väistyvästi. Mutaatio värin takana on NSL ino, ja tutkimuksissa on havaittu, että väri periytyy intermediaarisesti fallowin (bronze fallow) kanssa. Intermediaarisessa periytymisessä kahden värin tulos on värien välimuoto. Tämä merkitsee sitä, että fallow ja NSL lutino ovat toistensa alleeleita.

Värin on mainittu löytyvän Euroopasta, Alankomaista, mutta tiedon löytäminen tästä väristä on hyvin vaikeaa. Alankomaissa ylläpidetyiltä sivuilta löytyi kuitenkin maininta, että viimeinen hollantilaiskasvattaja muutti Belgiaan. (http://www.australischeparkieten.n, vierailtu 9. elokuuta 2009)

Koska lutino on vakiinnuttanut asemansa jo niin voimakkaasti, on hyvin epätodennäköistä, että NSL lutino saavuttaa koskaan suurta suosiota. Koska tällä värillä on suuri merkitys haluttaessa oppia lisää genetiikasta, olisi silti tärkeää, että NSL lutinon ei anneta kadota – jos näin ei ole jo tapahtunut.

Tekijä ei-sukupuolisidonnaisen lutinon takana: NSL ino

NSL ino on papukaijojen A-lokuksessa sijaitseva geeni, joka saa aikaan inoa vastaavan ulkoasun, mutta ei periydy sukupuolisidonnaisesti. Lyhenne NSL tulee sanoista non-sex-linked, eli kirjaimellisesti ei-sukupuolisidonnainen. Tekijästä kuuleekin puhuttavan myös nimellä resessiivi ino. NSL-inon kohdalla puhutaan niin sanotusta tyrosinaasi-negatiivisesta albiinosta, sillä värin aiheuttaa tyrosinaasientsyymin puutos. NSL-inoon liittyy monilla lajeilla jonkin verran heikkoutta ja kasvatuksen haastavuutta ja näin ilmeisesti oli myös neitokakadujen NSL inon kohdalla.