Pastellikasvo

pastellikasvo

Muita nimiä: Kalpeakasvo / Aqua
engl. Pastelface / Pastelcheek / Paleface / Pastel
Mutaatio: Parblue (Aqua)
Periytyvyys: resessiivi, mutta dominoiva valkokasvoon nähden
Suomessa yksi homotsygootti ja yksi heterotsygootti.

Kuva vasemmalla: Pastellikasvo (/harlekiini) -koiras.

Pastellikasvo on blue-geeniperheeseen kuuluva värimuoto, joka on siis ”sisargeeni” valkokasvon, kermakasvon ja kultaposken kanssa. Pastellikasvo muistuttaa ulkonäöltään lähinnä normaalia, mutta psittasiinin tuotanto on heikentynyt, jolloin linnun kasvot poskilaikkuineen ovat haaleammat. Itse asiassa kaikki kellertävä ja punertava sävy pastellikasvon kehossa ovat haaleampia kuin sellaisilla väreillä, joilla psittasiinintuotanto on normaali.

Pastellikasvo on resessiivi. Sillä on kuitenkin erikoinen suhdevalkokasvomutaatioon ja muihin bluen alleeleihin: Pastellikasvo on nimittäin vallitseva valkokasvoon nähden. Nämä kaksi mutaatiota ovat siis toistensa alleeleita ja kuuluvat blue-geeniperheeseen. Näinpä lintu yhdellä valkokasvogeenillä ja yhdellä pastellikasvogeenillä tulee näyttämään pastellikasvolta.

Tosin geneettisin termein lintu on yhä sekoittunut sekä pastellikasvona, että valkokasvona. Se on siis kummankin värin suhteen heterotsygootti. Tavallisesti minkä tahansa muun väistyvän mutaation kanssa sekoitettuna näin ei kävisi, vaan pastellikasvo jäisi piilogeeniksi, jos vain toinen vanhemmista kantaisi sitä. Myös kermakasvo on blue-mutaation tulosta.

Terry Martin perustelee, että pastellikasvosta tulisi käyttää nimeä ”paleface”, kalpeakasvo, sillä pastelli viittaa lintugenetiikassa oikeastaan melaniiniin vaikuttavaan mutaatioon. Pastellikasvo on kuitenkin yhä paljon käytetty nimitys.

Joskus kuulee kasvattajien käyttävän nimitystä yksinkertainen tekijä pastellikasvo. Tämä merkitsee sitä, että linnulla on yksi pastellikasvon ja yksi valkokasvon geeni. Kaksoistekijästä puhuttaessa pastellikasvogeenipareja on kaksi. Mutta koska ”single factor” ja ”double factor” viittaavat yhteisvallitsevasti periytyviin väreihin, ja koska pastellikasvo on pääosin resessiivi, ei SF ja DF ole oikeaoppisia termejä. Voidaan puhua joko heterotsygootista pastellikasvosta tai homotsygootista pastellikasvosta – tai vaihtoehtoisesti pastellikasvo-valkokasvosta ja pastellikasvosta. Ero heterotsygootin ja homotsygootin välillä on pieni, mutta toisinaan näkyvä. Homotsygootin, täyden pastellikasvon poskilaikku on yleensä kirkkaammin saturoitunut ja täten oranssimpi, siinä missä valkokasvo geeniparissa saa aikaan heterotsygootin linnun entistäkin kalpeamman maskin ja posken.

Tekijä pastellikasvon takana – Parblue: Aqua

Blue-geeni, eli sininen, saa aikaan neitokakaduilla valkokasvovärimuodon. Parbluella puolestaan tarkoitetaan ryhmää sellaisia sinisen geenin alleeleita, jotka eivät vaikuta aivan yhtä voimakkaasti kuin itse blue. Par-blue tuleekin sanoista partial blue, osittain sininen. Muilla papukaijoilla sininen sävy johtuu siitä, että psittasiinin väri vähenee, jolloin esimerkiksi vihreästä linnusta lähtee keltaista ja jäljelle jää silloin enemmän sinistä. Näin parbluen tuloksina syntyy sellaisia sinisen värin muunnoksia, joissa väri taittuu pikemminkin eriasteisiin sinivihreisiin. Neitokakadut eivät kuitenkaan tuota sinistä väriä, joten selkeimmin parbluen vaikutus näkyykin niin, että keltainen ja punainen väri muuttuvat haaleammiksi.

Par-blue -värejä ovat esimerkiksi “aqua” ja “turkoosi”. Turkoosilla tarkoitetaan väriä, jossa psittasiinin määrä on vähentynyt noin 20%. Aqua puolestaan on väri, jossa psittasiinin määrä on vähentynyt noin 50%. Pastellikasvo on näistä parblueista nimenomaan aqua.

Blue-tekijän (valkokasvo) tapaan par-bluet (pastellikasvo, kermakasvo ja kultaposki) ovat resessiivejä, mutta koska nämä ovat toistensa alleeleja, siniset muodostavat keskenään myös erilaisia periytymissuhteita, joissa useimmiten parblue dominoi bluen, jos kumpikin tekijä löytyy lokuksen geeniparista (jossa yhdellä linnulla tilaa on siis kaikenkaikkiaan vain kahdelle alleelille.) Näin käykin myös pastellikasvon ja valkokasvon kohdalla. Neitokakadu ei voi kantaa sekä valkokasvoa että pastellikasvoa samaan aikaan piilevänä, vaan pastellikasvo tulisi näkyväksi. Eikä lintu, jolla on kaksi tekijää valkokasvoa, voi kantaa pastellikasvoa piilevänä, koska valkokasvo vaatisi kaksi geeniä, eikä pastellikasvolle silloin olisi yksinkertaisesti enää kromosomin lokuksessa tilaa.

Esimerkkikuvia

pastellikasvo

Nuori pastellikasvo-valkokasvo vaihtamassa kasvomaskiaan.

pastellikasvo

Pastellikasvo-oliivi, kuva: Paolo

pastellikasvo

Valkokasvoinen dominoiva hopea ja pastellikasvoinen dominoiva hopea, kuva: Patrick Konz.

pastellikasvo

Pastellikasvoinen double factor dominoiva hopea, kuva: Patrick Konz.

pastellikasvo

Pastellikasvoinen dominoiva hopea, kuva: Patrick Konz

pastellikasvo

Pastellikasvo-lutino, kuva: Patrick Konz